מערכת קבורה. נחשפה מערכת קבורה מימי בית שני (איור 1) ובה חצר שסביבה נחצבו הקברים. רק החצר נחפרה והובחנו בה חמישה שלבים. השלב הראשון כלל חצר רבועה (3.5 X 3.5 מ', 2.9-2.2 מ' עומק) שדופנותיה ורצפתה טויחו בטיח אפור בהיר. במרכז הדופן המזרחית נחצבו קבר ובור עמידה ולצדם נתגלתה אבן גולל. בשלב השני נחצבו שלושה קברים נוספים בדפנות הצפונית, המזרחית, והמערבית של החצר שמפלסם נמוך מזה של הקבר הראשון. לשם כך נחצבה מדרגה רחבה לאורך הדופן הצפונית של החצר אשר הובילה לקברים. פתחי הקברים נתגלו כשהם סגורים באבן גולל. על פי שברי כלי חרס שנתגלו על רצפת החצר ניתן לתארך את הקברים לתקופה הרומית הקדומה. בשלב השלישי נבנה כבשן סיד עגול שנסמך על דופנות החצר. בתחתית הכבשן נתגלו אבנים שרופות ואפר. השלב הרביעי כלל קיר מאבני גוויל גדולות (0.5 מ' בממוצע) שנבנה בפינתו הצפונית-מערבית של הכבשן והשתמר לגובה של שלושה נדבכים. החדר שנוצר מבניית הקיר שימש כנראה שומרה או מקום מחסה. בשלב החמישי נערמה במקום ערמת סיקול שהובחנה על פני השטח ובה אבנים קטנות שכיסו את קיר השלב הרביעי.

 

שומרה. המבנה בנוי על משטח סלע מיושר מאבנים מסותתות ושהשתמר לגובה של שני נדבכים. בתוכו נתגלה מילוי מכוון של אבני גוויל שנועד להגביה את מפלס הרצפה. בשלב מאוחר הוצאה השומרה מכלל שימוש וכוסתה בערמת סיקול.

 

בורות. נחשף בור מים פעמוני שממנו נחפרו פיר (1 מ' קוטר, 2.7 מ' עומק) וחלקו העליון של הבור. על קירות הבור הובחנו שרידי טיח אפור ובתוכו נתגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית.

בשקע טבעי בסלע נחצבו בור פעמוני (4.6 מ' עומק) ופיר שהוליך אליו (1.5 מ' אורך, 1.3-0.9 מ' קוטר). הפיר נחצב בסלע גיר קשה, הבור נחצב בסלע קירטון והכיל מילוי של חלוקים, אבנים ומעט צור ושברי כלי חרס שתוארכו לתקופת הברונזה הקדומה 2.

 

דרך עתיקה. הובחן קטע של דרך עתיקה (כ-15 מ' אורך, 4.1 מ' רוחב) שכיוונה צפון–דרום. היא נבנתה מלוחות אבן שטוחים בגודל לא אחיד ונתחמה משני צדיה בקירות (0.7 מ' עובי) ששימשו שפות הדרך. בחתך בדיקה (1.5 X 3.0 מ') שנחפר לרוחב הדרך נחשף מילוי של אדמת טרה רוסה  שכיסה את אבני הדרך. נתגלה חרס אחד של שפת קנקן מן התקופה הרומית הקדומה.