שטח A. בראש הגבעה נפתחו ארבעה ריבועים (בשטח כולל של 10 × 10 מ') ונתגלה בהם מבנה מן התקופה האומיית (איור 1). הקירות (W507 ,W502) נבנו אבני גוויל והשתמרו לגובה של נדבך אחד. חלק מן הקיר המרכזי של המבנה (502) נחצב בסלע ונתגלה בו סף כניסה חצוב. ממזרח לקיר נחשף חלק של חדר (1) ובו רצפה שחלקה הצפוני הושתת על הסלע המוחלק (לוקוס 18) וחלקה הדרומי היה עפר מהודק בשילוב עם אבני ריצוף גדולות (לוקוס 47). הרצפה ניגשת אל קירו הדרומי של החדר (507) ועליה היתה מפולת אבנים. ממערב לקיר 502 נראו שרידי חדר נוסף (2) שנתחם מדרום בתעלת שוד של קיר, כנראה המשכו המערבי של קיר 507. מדרום לתעלה נתגלתה רצפה מאבני ריצוף סדורות היטב (לוקוס 45); שוליה הצפוניים מסתיימים בקו ישר במקום שבו היא ניגשה כנראה אל הקיר. מצפון לתעלה נתגלו קטעים של רצפת טיח (לוקוס 51), שכנראה ניגשה בעבר אל הקיר השדוד. מפולת אבנים גדולה (לוקוס 48) כיסתה חלקים גדולים של רצפת הטיח והוסרה ברובה. סמוך למפולת נתגלה באתרו סף כניסה בנוי היטב מאבני גזית. הסף היה משולב בקיר (W501) שלא השתמר ושכיוונו היה מזרח-מערב. נראה שקיר זה ניגש בעבר אל קיר 502. בשלב מאוחר נסתם הסף בכמה אבני גוויל שהונחו עליו בקפידה. מדרום-מזרח לשרידי קיר 501 נתגלתה רצפת עפר מהודק (לוקוס 42) הניגשת לתוואי הקיר. השטח לא נחפר עד תום ולא הוברר אם שני החדרים שייכים לאותו שלב או שחדר 2 הוא תוספת מאוחרת לחדר 1. מצפון לקיר 502 נראה קטע של קיר שמרמז אולי על קיומו של חדר נוסף, אשר לא נחפר. מדרום לחדר 1 נתגלו כמה שורות של אבנים סדורות שלא נחפרו עד תום ושמצביעות אולי על המשכו של המבנה לכיוון דרום.
 
שטח B. דרומית-מזרחית לשטח A ממזרח למחשוף סלע נפתח שטח חפירה (7 × 8 מ') שנתגלו בו קטעי קירות המשולבים בחלקם בסלע אם מהוקצע ורצפות המעידות על שני שלבי בנייה (איור 2). נתגלה מבנה מלבני שלו שלושה קירות (W510 ,W504 ,W500) ושצדו המערבי שולב במחשוף הסלע הגבוה. קירו הדרומי של המבנה (500) נבנה מפן חיצון של אבני גוויל גדולות מהוקצעות בצדן החיצון ופן פנימי של אבני גוויל קטנות ובינוניות. אל הקיר ניגשה מצפון רצפה (לוקוס 37) שכללה קטעי עפר מהודק, מחשופי סלע מיושרים ואבני ריצוף גדולות ובינוניות. קיר 500 יצר כנראה פינה עם קיר 510 שנבנה מאבני גוויל בינוניות וקטנות. הפן החיצוני של קיר 504 שולב במחשוף סלע שנחצב לשמש יסוד לדופן צפונית של המבנה ומשני צדיו משטחי סלע מיושרים. ממערב לקיר 504 נתגלתה תעלת שוד (לוקוס 26) של קיר (W511) ובתוכה חומר מליטה. התעלה ממשיכה צפונה ונראה כי מצפון לחדר זה היה חדר נוסף. ממזרח לתעלת השוד נתגלה קטע של ריצוף (לוקוס 14) הכולל במזרח אבני ריצוף בינוניות וממערב להן פסיפס תעשייתי (כ-2 × 2 × 2 ס"מ גודל האבנים). ממערב לתעלה נתגלו שני שלבים של ריצוף. לשלב הקדום שייכת רצפת אבנים בינוניות (לוקוס 19) המונחות זו לצד זו ויוצרות משטח אחיד שהקצה המזרחי שלו ניגש אל תעלת השוד. הקצה המערבי של הרצפה ניגש אל מחשוף הסלע. על גבי רצפה 19 נתגלה קטע של רצפת טיח לבנה (לוקוס 3; 1 ס"מ עובי) שהמשכה מערבה עשוי אבנים בינוניות ובדרום היא ניגשת אל מחשוף הסלע. בין שני מפלסי הרצפות ועל הסלע נתגלה ממצא דל של שברי כלי חרס מן התקופה האומיית.
 
בחלק הדרומי של השטח נתגלה קיר (W508) שמרמז כנראה על המשך המבנה. בינו לבין קיר 500 נתגלה מפלס עפר מהודק מעורב בגיר כתוש (לוקוס 46) הניגש אל שני הקירות.
 
שטח C. במורד הצפוני-מזרחי של הגבעה נפתחו שלושה ריבועי בדיקה ונמצאו בהם רבדים אפרפרים של אדמה מהודקת וגיר עם כמה בדלי קירות ותעלת שוד. הממצאים מעידים כי האזור נכלל בתחומי היישוב.
 
ריבועי חפירה נוספים. בראש הגבעה ובמורדות המזרחי והצפוני-מזרחי נפתחו בפיזור שישה ריבועי בדיקה במטרה להגדיר את תחומי היישוב. רק בשניים מהם נתגלו שרידים המעידים אולי על קיומו של יישוב. בריבוע אחד נתגלתה מפולת אבנים ובריבוע אחר נתגלה רובד אפרפר דומה לזה שהובחן בשטח C.
 
מתקנים. במחשוף סלע שבקצהו המערבי של שטח B נתגלתה שוקת חצובה (לוקוס 2, 0.54 × 2.41 מ', 0.39 מ' עומק; איור 3). מצפון ומדרום לשוקת נחצבו מדרגות רדודות, אחת מכל צד. בתוך השוקת, בחלקה הדרומי התגלה גיבוב של עצמות ארוכות בקבורה שנייה שהשתייכו לשני פרטים בוגרים וילד. לא ניתן לתארך את הקבורה. מדרום-מזרח לשוקת נמצאה גת רדודה הכוללת משטח דריכה לא רגולרי בסלע שהוחלק בגסות. המשטח הוליך אל בור איגום (0.8 מ' קוטר, 0.33 מ' עומק).
 
ממזרח לגת שנחפרה בשנת 1997 (ר' חדשות ארכיאולוגיות 111: 58) נתגלה בור מים (לוקוס 17; איור 4). לבור צורת תלתן – הוא עגול ומשני צדיו חצובים כוכים אובליים. בכוך המזרחי נחשף חלקו העליון של קיר מטויח. בתוך הבור התגלה גיבוב של עצמות אדם ועצמות בעלי חיים. ייתכן שבור המים הוסב לשימוש אחר, אולי לקבורה. חפירת הבור הופסקה בעקבות מציאת עצמות האדם. בבדיקה שבוצעה לפני שהופסקה החפירה התברר כי העצמות כללו לפחות שני פרטים בוגרים, האחד בגיל 30-20 שנים והשני מעל 60 שנים, וכן ילד שגילו פחות מ-10 שנים.
 
צמוד לשטח A מצפון, נתגלה פתח של קבר ארקוסוליום. הקבר היה פתוח ולאחר חפירה חלקית של המבוא ושתי הארקוסוליות התברר כי דופנות הקבר הורחבו ועוגלו. בקצה המערבי של הארקוסוליה הדרומית נחצב פתח שחלקו העליון נחפר. הפתח הוביל לכיוון מערב. נראה כי הקבר הפך למתקן, אולי מחסן תת-קרקעי, בתקופה שבה היה האתר מיושב.
הממצא הקרמי משטחי החפירה כולל קערות (איור 5: 3-1), קדרות (איור 5: 6, 12, 13), סירי בישול (איור 5: 14), קנקנים (איור 5: 7, 15, 16), פכים (איור 5: 8), פכיות, נרות שמן (איור 5: 9, 10) וחלק מחלון זכוכית. במרבית הריבועים נמצאה כמות גדולה של שברי שפות קנקנים ומעט שברים של סירי בישול ונראה כי באזור זה היו מחסנים ומתקנים חקלאיים. הממצא הקרמי כלל גם קערות מטיפוס Late Roman Ware  (איור 5: 11) וספלים וקערות מטיפוס Fine Byzantine Ware (איור 5: 4, 5). טיפוסי כלים אלה מעידים על כך שבמקום התגוררה אוכלוסייה אמידה.