בשנת 2009 נערכה חפירת הצלה סמוך לשטח החפירה הנוכחי חדשות ארכיאולוגיות 122, ונתגלו ממצאים אופייניים לאזור כפרי חקלאי. חפירות נוספות בסביבת האתר נערכו על ידי ש' וקסלר-בדולח (חדשות ארכיאולוגיות 117), ע' שיאון (חדשות ארכיאולוגיות 114: 68–69), צ' קניאס (חדשות ארכיאולוגיות 117) וש' גיבסון וא' לס (חדשות ארכיאולוגיות קח: 106). בחפירה נוספת שערך מ' היימן נחשפו מתקנים חקלאיים שתוארכו לתקופה הביזנטית (חדשות ארכיאולוגיות 123).

 
נחפרו שש נקודות, בשלוש מהן נחשפו ערמות סיקול (4­–6 מ' אורך, כ-4 מ' רוחב, עד 1 מ' גובה; איור 1) מאבני גוויל בינוניות–גדולות, ובמרכזן נעשה חתך בדיקה עד לסלע האם. בנקודה רביעית נחשף קיר טרסה (כ-10 מ' אורך, כ-2 מ' רוחב ההשתמרות; איור 2) מאבני גוויל בינוניות ללא חומר מליטה. במרכז הקיר נעשה חתך בדיקה עד לסלע האם. בנקודה החמישית נתגלה ריכוז אבנים מהוקצעות בינוניות–גדולות, כנראה סיקול של אבני בנייה. לא נחשפו שרידים ארכיטקטוניים. בנקודה השישית נחשף ריכוז אבנים מעל מסלע טבעי, כנראה ריכוז טבעי.
 
על פי הממצאים נראה כי זהו קטע נוסף בשוליים של אזור חקלאי. הטופוגרפיה מסבירה את הצורך בבניית טרסות למיתון המדרון הטבעי כדי להכשירו לגידולים חקלאיים.
לא התגלו ממצאים מתארכים פרט לחרסים אחדים שחוקים ולא אינדיקטייבים ולפיכך אין אפשרות לתארך את האתר במדויק.