שכבה III

בחלקו הדרומי של הריבוע נחשפו במקוטע שלושה בורות החצובים בסלע הקירטון (L133 ,L131 ,L129; איור 3). לבור 129 (1 מ' רוחב) מתאר מלבני עם פינות מתעגלות. בשל החשד שהבור הוא חלק מפיר של מערת קבורה הופסקה חפירתו בטרם נחשפה רצפתו. אפשרות נוספת היא שבור 129 הוא חלק ממתקן, שבורות 131 ו-133 קשורים אליו.
בבורות נמצאו שברי כלי חרס ספורים שאי-אפשר היה לתארך במדויק, אך הם מאפשרים לתארך את הבורות לא מאוחר לתקופת הברונזה התיכונה 2א'.
 
שכבה II
שרידי שכבה זו היו מושתתים על מחשופי הסלע והחציבות שבהם. רצפה (L127) הושתתה מעל בורות שכבה III וסתמה אותם ואת חלקו הנמוך של מחשוף הסלע. הרצפה, שהייתה קשה מאוד, נבנתה מעפר, סיד ושברי כלי חרס. בצפון נחשפה רצפה נוספת
(L128) העשויה מטיט. במזרח ומעל רצפה 128 הושתת קיר (W118; איור 4) שכיוונו צפון–דרום, בנוי מאבני גוויל בינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד.
על פי ממצא כלי החרס תוארכו שרידי השכבה לתקופת הברונזה תיכונה 2א'.
 
שכבה I
השכבה נחלקת לשני שלבים, השלב הקדום מעל שרידי שכבה II (איור 5).
שלב Ib. השתמרו קיר (W112) ומפלס חיים (L126; לא בתוכנית). קיר 112 הושתת מעל קיר 118 של שכבה II ובאותו כיוון. הקיר בנוי מאבני גוויל בינוניות–גדולות והשתמר לגובה נדבך אחד עד שני נדבכים. במרכז הקיר אפשר להבחין בשרידי אומנה שהייתה משולבת בו. ממערב לקיר נחשף חלק פיטס מתקופת הברזל 1.
ממערב ובמקביל לקיר 112 נחשף קיר נוסף (W107), בנוי מדבש של אבני גוויל בינוניות–גדולות ללא סדר ברור והשתמר עד גובה נדבך אחד בלבד. הדופן המערבית של הקיר מעבר לגבולות ריבוע החפירה. אל הקיר ניגשת רצפה (L117) מאבני גוויל קטנות ושטוחות שהשתמרה בחלקו הדרומי של הריבוע. מעל הרצפה נמצאו שברי גוף של כלי חרס מתקופת הברזל 1.
שלב Ia. נחשפו קיר (W103), מפלס חיים (L108) וקיר או תוספת בנייה (W116). קיר 103, שכיוונו מזרח–מערב, בנוי משתי שורות של אבני גוויל בינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד בלבד; חלקו המערבי חסר בשל הפרעה מאוחרת. מצפון לקיר 103 נחשפה רצפה (L113) הבנויה מאבני גוויל בינוניות. מעל רצפה 113 נחשף מפלס חיים 108 שבו נמצאו שברי סיר בישול באתרם (איור 3:8). מצפון לקיר 107 נחשף קיר 116, אולי תוספת בנייה, שמתעגל למזרח ובנוי מאבני גוויל במגוון גדלים, ללא סדר מובחן.
על פי ממצא כלי החרס אפשר לתארך שלב זה לתקופת הברזל 2א.
 
הממצא
אף שלא נחשפה בחפירה שכבת התיישבות מתקופת הברונזה הקדומה 2, נמצאו שברי כלי חרס מתקופה זו, שבהם שברי טסים (איור 1:6, 2) וקנקן (איור 3:6) אופייניים המחופים וממורקים אדום. כן נמצא שבר גוף מעוטר בטביעת חותם (איור 4:6) שבה דגם הדומה לשדרת דג ודגם של עיגולים חד-מרכזיים. בקרית אתא שויכה טביעת חותם מטיפוס זה לתקופת הברונזה הקדומה 2 (Greenberg R. 2003. Cylinder-Seal Impressions. In: Golani A., Salvage Excavations at the Early Bronze Age Site of Qiryat Ata [IAA Reports 18]. Jerusalem; Pp. 203–207; Fig. 7.1:1).
משכבה II נחשפו שברי קערות פתוחות (איור 1:7) וסגורות (איור 2:7–4) שחלקן מחופות באדום וממורקות, סירי בישול (איור 5:7, 6) וקנקנים (איור 7:7–9) האופייניים לתקופת הברונזה התיכונה 2א', שכמותם נתגלו בעבר במערות קבורה באתר עצמו ובסביבתו (גצוב נ' ונגר י'. 2002. קברים מתקופת הברונזה התיכונה 2 בגליל המערבי. בתוך צ' גל, עורך. ארץ צפון: קובץ מאמרים בארכיאולוגיה של הגליל. ירושלים. עמ' 1–49).
בשכבה Ib התגלו שבר סיר בישול (איור 1:8) ופיטס (איור 2:8) שלם כמעט שנחשף בצפון הריבוע; שניהם תוארכו לתקופת הברזל 1. שרידים מתקופה זו נמצאו בסביבת תל ג'ת באתרים כמו תל כיסון, תל חרשים וכרמיאל (Frankel R., Getzov N., Aviam M. and Degani A. 2001. Settlement Dynamics and Regional Diversity in Ancient Upper Galilee. Archaeological Survey of Upper Galilee [IAA Reports 14]. Jerusalem; Pp. 55–57; Gal Z., Shalem D. and Hartal M. 2007. An Iron Age Site At Karmiel, Lower Galilee. In: S.W. Crawford, A. Ben-Tor, J.P. Dessel, W.G. Dever, A. Mazar and J. Aviram [eds.], "Up to the Gates of Ekron". Essays on the Archaeology and History of the Eastern Mediterranean in Honor of Seymour Gitin. Jerusalem; Pp. 119–134).
שברי כלי החרס שהתגלו בשכבה Ia כללו סיר בישול שלם כמעט (איור 3:8) שנחשף בחלקו הדרומי של ריבוע החפירה, ובעיקר שברי קנקנים (איור 4:8–8), שמהם בלטו קנקנים עם רכס על הצוואר (איור 7:8, 8; ר' Gal Z. and Alexandre Y. 2000. Horbat Rosh Zayit. An Iron Age Storage Fort and Village [IAA Reports 8]. Jerusalem; P. 48). כן נמצאו שברי פכים (איור 9:8, 10) ואבן שחיקה מבזלת (איור 11:8).
 
למרות מגבלות החפירה, היא הוסיפה נדבכים חשובים לידיעותינו על רצף ההתיישבות בתל ג'ת. לשרידי ההתיישבות מתקופות הברונזה הקדומה 1 ו-2 ומהתקופה הביזנטית שנחשפו בתל בעבר, נוספו שרידים מתקופת הברונזה התיכונה 2א' (שכבה II) ומתקופת הברזל 1–ראשית תקופה הברזל 2 (שכבה I). בניית הדבש בשכבה I, שעשויה אולי להתפרש כשריד ביצור, יכולה לרמוז על מיקום גבול האתר. חפירות עתידיות במקום יאפשרו הבנה טובה יותר של אופי השרידים.