נחפרו קירות שדה, מחצבה, ספלולים ובודדות. לא נתגלה כל ממצא מתארך.

במשטח ספלולים L109 (איורים 2, 3) נמצאו ספלול בודד שמתארו חרוטי (L106; קוטר עליון 0.48 מ', קוטר תחתון 0.2 מ', עומק 0.4 מ'), גומה (L107; קוטר 0.18 מ', עומק 8 ס"מ) וספלול נוסף (L108; קוטר 0.5 מ', עומק 0.3 מ'). בתוך הספלולים והגומה נמצאה אדמת סחף חומה סטרילית ללא ממצא, ולפיכך אי אפשר לתארך את המשטח.
קיר שדה W113 (אורך כולל 10 מ', רוחב מרבי 0.7 מ'; איור 4) נתגלה בקצה של מדף סלע, מעל שקע נרחב.כיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח והוא בנוי משלושה קטעים (W115–W113) בנוייםנדבך אחד של אבני שדה (0.4 × 0.6–0.6 × 0.8 מ') שהונחו בשורה אחת, המופרדים במשטחי סלע שטוחים. הקיר נתגלה חשוף, ללא אדמה הניגשת אליו. לא נתגלה כל ממצא המאפשר לתארכו, למעט שברי גוף אחדים של כלי חרס מצולעים שהקשרם לקיר אינו ברור.
קיר שדה W116 (איור 5) נתגלה ממזרח לקיר 113 בתוך שקע עמוק בסלע (כ-3 מ' עומק מתחת למפלס קיר 113). כיוון הקיר דומה לזה של קיר 113 וכן אופן הבנייה, אך מצב השתמרותו טוב פחות. לקיר שני חלקים, מזרחי ומערבי. החלק המזרחי בנוי מאבנים גדולות (0.5 × 0.5 מ' בממוצע) ואילו המערבי מסיבי יותר והאבנים גדולות יותר (עד 0.8 מ'). בחפירת האדמה הסחופה ליד הקיר ובפירוק כמה מאבניו לא עלה ממצא שיכול לסייע לתיארוך הקיר.
ממערב לקירות השדה נמצא משטח סלע ובו מדרגה חצובה (1.7 מ' אורך)שבה מתקנים חצובים אחדים (איור 6): ספלול קוני (L110; קוטר עליון 0.65 מ', קוטר תחתון 0.25 מ', עומק 0.39 מ'), גומה רדודה (L111; קוטר 0.14 מ', עומק 8 ס"מ) וספלול (L112; קוטר כ-0.5 מ', עומק 0.34 מ').
בספלולים ובגומה נמצאה אדמת סחף חומה סטרילית ללא כל ממצא.
 
בצפון שטח החפירה נחשפה מחצבה (כ-4 × 4 מ'; איורים 7, 8) על בליטת סלע ובה תעלות חציבה וגושי אבן שלא נותקו. בפינה הצפונית-מערבית נתגלה בור רבוע (L117; כ-1 × 1 מ', 1.2 מ' עומק), ייתכן מתקן קדום, אולי בור איגום של גת שיצאה משימוש והפכה למחצבה. הבור היה מלא אדמת סחף חומה ושברי גוף מצולעים אחדים שאינם מאפשרים תיארוך מדויק של זמן חציבתו ושל זמן השימוש במחצבה. עם זאת יש להניח פער זמן ניכר בין סוף השימוש במתקן הקדום לזמן השימוש במחצבה, מאחר שנמצא גוש אבן גדול שניכר כי נותק מהמחצבה וכיסה את בור 117 לאחר שזה נסתם עד ראשו בסחף אדמה חומה.
 
קיר שדה W105 (אורך 7.5 מ'; איור 9), בציר צפון-מערב–דרום-מזרח, סמוך לקצה המערבי של שטח החפירה, בנוי נדבך אחד של אבני שדה גדולות (0.5 × 0.5 מ' בממוצע) שהונחו בשורה אחת הישר על סלע האם או על מילוי אדמה שיישר כיסי סלע עמוקים. באדמה שנחפרה משני עברי הקיר, מתחתיו ובין אבניו, נלקטו חרסים מצולעים אחדים, שחוקים, שאינם מאפשרים לתארך את הקיר.
בודדה L100, בקצה המערבי של שטח החפירה (1 מ' קוטר, כ-0.2 מ' עומק; איורים 10, 11). צמוד לה שקע מעוגל שאולי נחצב בחלקו. ייתכן כי זהו מתקן פשוט להפקת שמן זית המורכב ממשטח ריסוק רדוד וגומה שאליה התנקז השמן. לא נתגלו כל ממצאים בחפירתו.
 
בשטח החפירות שבקצה הצפוני של שלוחה הצופה על נחל ירמות נתגלו סימני פעילות קדומה. הספלולים, הבודדות, קירות השדה והמחצבה משקפים פעילות רבת שנים שהחלה אולי כבר בתקופת המקרא (ספלולים) ונמשכת עד ימינו (קירות השדה?). אולם ללא ממצא מתארך אי אפשר לקבוע איזה מתקן שייך לאיזו תקופה. כל שאפשר להניח הוא כי במקום התנהלה פעילות הקשורה לעיבוד תוצרת חקלאית, לתיחום חלקות חקלאיות ולחציבת אבנים.