מן המבנה משלהי התקופה העות'מאנית וימי המנדט הבריטי התגלו שלושה קירות יסוד (W103–W101; רוחב 0.4 מ'; איורים 7, 8). הקירות נבנו מאבני גוויל בינוניות והשתמרו לגובה של נדבך או שניים. קיר 101 (13.8 מ' אורך) יוצר פינה עם קיר 102 (17.1 מ' אורך; איור 9). קיר 103 (12.8 מ' אורך) מקביל לקיר 102 וניגש אל קיר 101. רצפת המבנה לא השתמרה. מדרום לקיר 102 התגלה בור אשפה (5 מ' קוטר), ובו פסולת מתכות ושרידי גדרות מימינו. בחפירה התגלו מעט שברים של כלי עזה שחורים משלהי התקופה העות'מאנית וראשית ימי המנדט הבריטי ופריטי מתכת, ובהם פינים, מסמרים ושרידי גדרות תיל, שהיו, לפי עדותם של תושבי המקום, חלק ממבנה בפרדס של מושב מבקיעים, שעמד בשטח זה בשנות ה-50 של המאה הכ' (איור 10). בפינת קירות 101 ו-102 התגלה מטבע רוסי משנת 1937 (איור 11). המבנה שנחשף בחפירה עמד בשוליים הצפוניים של השטח החקלאי של הכפר הערבי ברברה.