לגת משטח דריכה (L1; כ-2.3 × 2.8 מ'; איורים 2, 3). צפונה-מערבה למשטח הדריכה, נחשף בור שיקוע שאליו זרם התירוש (L2; כ-0.6 × 0.6 מ', 0.4 מ' עומק; איור 4). בדופן הצפונית-מערבית של בור השיקוע נתגלתה תעלה ששימשה להזרמת התירוש הנקי לבור איגום (L3; כ-1.0 × 1.6 מ', 1.2 מ' עומק; איור 5), החצוב בסלע. בתוך בור האיגום נמצאו מפולות של אבנים גדולות, חלקן מסותתות, אדמה וחרסים אחדים, שבשל מצב השתמרותם הגרוע אי אפשר לתארכם. בקיר הדרומי-מזרחי של בור האיגום נמצא פתח חצוב בסלע (1 מ' קוטר; איור 6), ייתכן כניסה למערה. צפונה לבור האיגום נחשף משטח סלע ובו 19 ספלולים במגוון גדלים (L6; איור 7). מחוץ לשטח החפירה נמצא קיר שדה שהפריד כנראה בין חלקות חקלאיות.

 
הגת שנחשפה הייתה פעילה בתקופה הביזנטית, וייתכן שיצאה משימוש בתקופה האסלאמית הקדומה, חרסים אחדים מתקופה זו נמצאו על פני השטח.