בחפירה נחשפו בור איגום, כבשן, מחצבה וקיר (איור 2). טרם החפירה התגלו באתר חללים תת-קרקעיים וחציבות. שרידים דומים נפוצים באזור, וחלקם התגלו בחפירות קודמות. בחפירה שנערכה במחצבה בעבר נחשף חלל תת-קרקעי, ובו כלי צור מתקופות פרהיסטוריות (אורון 2018). באתר אל-ח'ירבה שמצפון למחצבה נחשפו שרידי יישוב למן התקופה הפליאוליתית ועד לתקופה הביזנטית (Kol-Ya’akov 2010a; 2010b; Avrutis 2012). 
 
בדרום שטח החפירה נחשף בור איגום חצוב (100L; 1.20 × 1.35 מ', 0.85 מ' עומק; איורים 3, 4), שהיה חלק מגת. בצפון השטח נחשפה דופן סלע אנכית (1 מ' אורך) של מחצבה. במחצבה התגלו סימני חציבה של כלי מכני, המלמדים כי היא שימשה בימי המנדט הבריטי; המחצבה משמשת להפקת סיד גם בימינו. במזרח השטח נחשף כבשן (101L; 3.7 מ' קוטר, 3.3 מ' עומק; איורים 5, 6), שנחפר באדמה ודופן באבני שדה. בחתך (106L) שנחפר בכבשן עד לתחתיתו נחשפה שכבת סיד, המלמדת שהכבשן שימש להפקת סיד. אפשר שבמחצבה שממערב נחצבו אבני גיר ששימשו להפקת הסיד בכבשן. ייתכן שהכבשן שימש בתקופה העות'מאנית ובימי המנדט הבריטי. צמוד לכבשן ממערב נחשף קיר (107W; 1.15 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), שנבנה מאבני שדה; שימושו אינו ברור. בחפירה לא התגלה ממצא קרמי או ממצא אחר.