החפירה נערכה במרחק כ-300 מ' מצפון לח' אום טובא, על מדרון מתון המשתפל צפונה אל אחד מיובלי נחל דרגה, ובו מדרגות עיבוד חקלאיות (10–15 מ' רוחב), שלהן קירות תמך, ונטועים בהן בעיקר עצי זית, תאנה ושקדים. בסקר ובחפירות בחורבה ובסביבתה הקרובה נחשפו שרידים רבים, ובהם שרידי בנייה, חללים תת-קרקעיים, מערות קדומות חצובות, קולומבריום ומגוון מתקנים מתקופת הברזל 2, מהתקופה ההלניסטית, מימי החשמונאים ומהתקופות הרומית הקדומה והמאוחרת, וכן שרידי בנייה, כנראה מנזר שהיה חלק מהיישוב מטופה המוכר ממקורות ביזנטיים, שהתקיים למן התקופה הביזנטית עד התקופה העבאסית (קירילוס מסקיתופוליס:25; הירשפלד תשס"ב:365; עדוי ואייריך-רוז 2018, ושם הפניות).

נחפר שטח (כ-9 × 20 מ') התחום מדרום בקיר טרסה (מעל ל-20 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 1.5–1.7 מ' גובה; איור 2), ונחשפו שלוש מחצבות קטנות להפקת אבני בנייה (1–3; איור 3). במחצבה 3, הצפונית, חצובים שלושה מתקנים רבועים. לא התגלה ממצא מתארך.

 
מחצבה 1 (109L–111L; כ-5 × 7 מ'; איורים 3, 4) כוסתה בשתי שכבות: העליונה של אדמת סחף (כ-0.3 מ' עובי ממוצע) בגוון חום בהיר, והתחתונה של פסולת חציבה לבנה (0.2–0.3 מ' עובי). בקרקעית המחצבה נחשפו שני מפלסי חציבה, ובהם קווי חציבה, סימני חציבה ותעלות ניתוק (0.1 מ' רוחב). נראה שבמקום נחצבו אבנים במגוון מידות (1.1–1.8 מ' אורך, 0.4–0.6 מ' רוחב, 0.3–0.4 מ' גובה; איור 5). בחלק המזרחי זוהו גושי אבן גדולים (1.0 × 2.4 מ' ויותר), שנועדו אולי לחלוקה לאבני בנייה.
 
מחצבה 2 (106L–108L; כ-5 × 9 מ'; איור 6). נחשף מפלס חציבה אחד, ובו קווי חציבה אופקיים ואנכיים המעידים על גודל האבנים שנחצבו (0.4 × 0.7–0.9 מ' בממוצע). בחלקה המערבי והאמצעי של המחצבה נמצאו שני בורות חציבה מלבניים (106L, 107L; איורים 7, 8), שהופקו בהם כנראה גושים גדולים שחולקו לאחר מכן לאבני בנייה.
 
מחצבה 3 (101L, 105L; כ-7 × 8 מ'; איור 9) נמשכת כנראה אל מחוץ לשטח החפירה. במחצבה התגלו קווי חציבה אנכיים ואופקיים וסימני חציבה, המעידים על גודל האבנים שנחצבו (0.4–0.8 × 0.6–1.4 מ' בממוצע). בקרקעית המחצבה נחשפו שלושה מתקנים רבועים חצובים במידות דומות (102L–104L; כ-0.6 × 0.6 מ', 0.6 מ' עומק; איורים 10–12). שימושם של המתקנים אינו ברור. בקרקעיתו של מתקן 104 נחצבו חמישה ספלולים.
 
המחצבות שנחשפו נועדו להפקת אבני בנייה, ששימשו אולי בחורבה הסמוכה. נראה כי המתקנים במחצבה 3 נחצבו לאחר שהמחצבה יצאה משימוש. קיר הטרסה התוחם את שטח החפירה מדרום הוא חלק ממפעל חקלאי שניצל את שטחי המדרון בעבר ועד ימינו למגוון גידולים חקלאיים, ובהם זית, גפן, שקדים ותאנים. בהיעדר ממצא מתארך לא ניתן לקבוע את זמן השימוש במחצבות.