החפירה נערכה כקילומטר אחד מדרום לתל ירמות. שטח החפירה חופף במידה רבה לשטחם של ארבעה אתרים שתועדו בסקר מקיף שנערך לקראת פיתוח רמת בית שמש (Dagan 2010: Sites 279, 281, 284, 285). סמוך לשטח החפירה נערכו בשנים האחרונות חפירות אחדות, ונחשפו חווה מימי הבית השני (אייריך-רוז 2017); מתקנים חקלאיים, ובהם גתות, אגנים ובודדה, וכן קטע של דרך, שזמנם לא ידוע (לנדס-נגר 2015); וכבשן סיד שפעל כנראה בתקופה העות'מאנית (צור 2016).

טרם החפירה נערכו במקום עבודות פיתוח בכלי מכני, ובמהלכן זוהו שתי גתות, אגן ובודדה חצובים בסלע. בעקבות גילויים אלה נפתחה החפירה הנוכחית (איור 2), ובה נחפרו אחת משתי הגתות — גת תעשייתית (100L) — והאגן (107L), ואילו הגת השנייה (113L) והבודדה (114L) תועדו בלבד. ארבעת המתקנים החצובים שימשו כנראה לייצור יין ושמן זית, והם קשורים לפעילות חקלאית שהתקיימה באזור.

 
גת תעשייתית (איורים 3, 4). לגת משטח דריכה מלבני (100L; 4.2 × 4.7 מ', 0.8 מ' עומק) ושני בורות איגום (102L, 104L); על דופנות משטח הדריכה ועל דופנות הבורות נמצאו שרידי טיח. משטח הדריכה משופע במתינות לצפון, לכיוון הבורות. שני הבורות דומים בצורתם, אך הבור המערבי גדול מעט יותר (1.3× 1.3 מ', 1.7 מ' עומק). בין שני הבורות הפרידה דופן שבחלקה העליון חצובה תעלה המחברת ביניהם. בקרקעית שני הבורות נחצבו גומחות סגלגלות לשיקוע הפסולת (0.35 מ' קוטר, 0.14 מ' עומק; איור 5). בדופן המערבית של בור איגום 104 נחצבו שתי מגרעות מלבניות קטנות (0.15 × 0.18 מ', 0.1 מ' עומק; איור 6), ששימשו כנראה להקלת הירידה אל בור האיגום.
 
אגן. במרחק כ-50 מ' מדרום-מערב לגת נחשף אגן עגול חצוב בסלע (107L; 1.3 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק; איור 7).
 
גת ובודדה. במרחק כ-50 מ' מדרום לגת התעשייתית זוהו גת ובודדה חצובות בסלע; הן לא נחפרו מסיבות בטיחותיות, אך תועדו באמצעות מצלמת רחפן. הגת (113L) כוללת משטח דריכה מלבני שפינותיו מעוגלות ובור איגום מלבני. ממשטח הדריכה מוליכות שלוש תעלות אל בור האיגום. הבודדה (114L) כוללת משטח סחיטה מלבני, המתנקז לאגן עגול החצוב בצד הצפוני של קרקעית המשטח.