נחפרו שרידים של כבשן סיד (100L; 4.95 מ' קוטר, 3.95 מ' עומק חשיפה; איורים 2–4) מכוסה במפולת אבנים, שהתמוטטה כנראה מחלקו העליון של הכבשן. מטעמי בטיחות, מפולת האבנים שבחלקו הפנימי של הכבשן נחפרה בעזרת כלי מכני. הכבשן נחצב בסלע, ודופן בחלקו העליון המזרחי באבני שדה בינוניות. בצדו המזרחי, מתחת לדיפון האבנים, זוהתה גומחה חצובה (102L), אולי פתח הזנה. בחלקו התחתון של הכבשן וסביבו התגלו שרידי אפר. נראה כי הכבשן שימש לתעשיית סיד מקומית (טנדלר 2014). בכבשן לא נמצאו חרסים אינדיקטיביים, ולכן אי אפשר לתארכו. על פני השטח נמצאו חרסים קטנים ושחוקים מהתקופות הביזנטית והממלוכית ומימי המנדט הבריטי (לא צוירו).