החפירה השלימה את עונות החפירה הקודמות (הדס ופלג-ברקת 2017; הדס ופלג-ברקת 2019; Hirschfeld 2007) בקטע שלא נחפר בעבר בשל צינור מים גדול שחצה את שטח החפירה מצפון לדרום, וכך חוברו שני חלקי היישוב העתיק שנחפרו על ידי הירשפלד.

נחשפו שרידים משתי שכבות יישוב עיקריות, המתוארכות לתקופות הביזנטית והממלוכית (איור 1; הקירות מחפירת הירשפלד סומנו בצבע אפור בהיר ובאותיות YW). נמשכה חשיפתם של שלושה מבנים (הדרומי, המרכזי והצפוני; איור 3:2, 7, 8) מהתקופה הביזנטית, המשתרעים ממערב לסמטה שכיוונה צפון–דרום (איור 4:2); הסמטה וחלקים מהמבנים נחשפו בעבר על ידי הירשפלד (Hirschfeld 2007: Figs. 113, 136). בהסרת מחיצות שנותרו מחפירותיו של הירשפלד, בשלב האחרון של החפירה הנוכחית, נחשפו שרידים אחדים של מבנים נוספים מהתקופה הביזנטית. כן נחשפו שרידי קירות ורצפות מהתקופה הממלוכית שנבנו על שרידי המבנים מהתקופה הביזנטית.

 
התקופה הביזנטית
המבנה הדרומי. נמשכה חשיפתם של חצר (8010L; 3.5–4.0 × 6.5 מ') ושני חדרים מדרום וממערב לה. בקיר שבין הסמטה לחצר היה קבוע כנראה פתח; הוא לא השתמר. בקיר הדרומי (327YW) של החצר נקבע פתח, שהוביל לחדר הדרומי של המבנה (4.5 × 4.7–5.4 מ'). נראה שהיה פתח גם בקיר המערבי (801W) של החצר, שהוביל אל החדר המערבי. בחדר זה, שלא נחפר שכן מעליו הונחה בתקופה הממלוכית רצפה (8014L; להלן), נחשף רק הקיר המערבי (802W). במהלך חשיפת קיר 802 התגלה סף של פתח רחב (9014L; 1 מ' רוחב), שהוליך למערב אל מבנה שנחשף בעבר ('בית התמר'; איור 6:2; Hirschfeld 2007:52, Fig. 47). בחפירה התברר כי קיר (716YW), שנחשף בעבר ב'בית התמר', נבנה בשלב מאוחר יותר במהלך התקופה הביזנטית וחוסם את השליש הדרומי של הפתח.
 
המבנה המרכזי. נמשכה חשיפתם של חצר (9010L; 2.8 × 6.0 מ') ושלושה חדרים. בקיר המזרחי של החצר נקבע פתח צר (0.65 מ' רוחב) שהוליך אליה מהסמטה. בפינה הדרומית-מערבית של החצר נחשף מתקן מדורג, ששימש כנראה בסיס לסולם עץ שהוביל אל קומה עליונה. בקיר הדרומי (317YW) של החצר נקבע פתח (0.8 מ' רוחב) שהוביל אל החדר הדרומי במבנה (9005L; 3.9 × 4.2 מ'). בקיר המערבי של החצר נחשפו שני פתחים (איור 3), שהובילו למערב אל שני חדרים; הם לא נחפרו שכן נבנו מעליהם רצפות בתקופה הממלוכית (להלן). כן נמשכה חשיפתו של הקיר המערבי (823YW) התוחם את המבנה, שהשתמרו ממנו אבנים אחדות בלבד.
 
המבנה הצפוני נחשף בשלמותו, ובו חצר גדולה מלבנית (9018L; 3.5 × 8.2 מ') ומדרום לה שני חדרים רבועים (3.8–3.9 × 3.9–4.0 מ' כל חדר). פתח המבנה (1.3 מ' רוחב) נקבע בקיר הצפוני של החצר, הגובל בסמטה (9020L; איור 4), שכיוונה מזרח–מערב, והיא המתחברת לסמטה שכיוונה צפון–דרום (איור 4:2). בקיר הדרומי של החצר נחשפו שני פתחים (1.25–1.30 מ' רוחב) המובילים אל שני החדרים. בפינה הצפונית-מזרחית של החדר המערבי נחפר בור בדיקה (0.6 מ' עומק), אך לא נחשפה רצפת החדר. בחתכי הבור נראו מפולות לבני טיט מיובשות וקטעי טיח של סיד לבן. בקיר המערבי של החדר המערבי (820YW) נחשפו מחדש שרידים של שתי גומחות (הדרומית — 0.4 × 0.4 מ'; הצפונית — 0.2 × 0.4 מ'), מעין ארונות קיר מטויחים בטיח של סיד לבן, מהם שרדו רק התחתית ומעט מן הדפנות. הגומחות התגלו בפן המערבי של הקיר, הפונה אל 'חנות 2', שנחשפה בעבר (איור 2:2; Hirschfeld 2007:40, Fig. 31).
בסמטה שמצפון למבנה, סמוך לקיר הצפוני, נמצאו עשרות אבני גזית שנפלו מן הקיר (איור 5); הן כנראה שולבו בו בשימוש משני ומלמדות כי חזית המבנה נבנתה היטב. במבנה נמצאו, בין היתר, הרבה מטבעות ברונזה קטנים, חרוז קרניאול עגול (15 מ"מ קוטר) מעוטר בקו לבן וכן אוסטרקון שעליו ניכרתו לפחות שתי שורות כתובות בכתב ארמי מרובע (טרם פוענח). עוד נחשף בחפירה הקיר התוחם את המבנה ממערב (819YW).
 
מבנים נוספים. בשלב האחרון של החפירה הוסרו מחיצות שנותרו מחפירותיו של הירשפלד והתגלו שרידים ממבנים נוספים. בהסרת מחיצה ארוכה בכיוון מזרח–מערב שנותרה בשטח 'בית הפיאצה' שנחשף בחלקו בעבר (איור 9:2; איור 6; Hirschfeld 2007: 67), התגלו במלואם שני חדרים (9026L, 9028L) וחצר (9025L). התברר כי הפתח לחדר 9028 נמצא בקיר המערבי (620YW). כן נחשפו הפתח (1.1 מ' רוחב) של חדר 9026, שנקבע בקירו הצפוני (636YW), ורצפת החדר העשויה טיט בוץ מהודק; בפינה הצפונית-מזרחית של החדר נחשף מתחת לרצפה קנקן תמים קבור (9033L) ובתוכו מטבע אחד.
בהסרת המחיצה מעל שני חדרים (9027L, 9031L) שממזרח ל'בית הפיאצה' נחשף פתח המחבר ביניהם (1 מ' רוחב). בהסרת המחיצות בשלושה חדרים (9036L, 9039L, 9042L) שמצפון למקווה שנחשף בעבר (איור 10:2; Hirschfeld 2007:67) נחשף פתח (1 מ' רוחב) המחבר בין חדר 9039 לחדר 9042. בנוסף הוסרה המחיצה שחסמה את החדר הטרפזי (9044L; איור 11:2; Hirschfeld 2007:93) שמצפון לבריכה העליונה (9041L; איור 12:2), והסתיים ניקוי הבריכה העליונה.
 
התקופה הממלוכית
בחפירה הנוכחית נמשכה חשיפתם של שרידי המבנים מן התקופה הממלוכית, הסמוכים לפני השטח שנפגעו קשות מעבודות חקלאיות בשנות החמישים של המאה הכ'. מקירות המבנים שרדו קטעים אחדים מנדבך היסוד. במרכז השטח נחשפו שלושה קטעי רצפות (ר' איור 2; 8014L, 9017L, 9023L), כל קטע במפלס אחר. הרצפות נבנו מעל ראשי הקירות והמפולות שמילאו את חדרי המבנה הצפוני והדרומי מן התקופה הביזנטית. הן משתפלות מדרום לצפון, בהתאם למדרון השלוחה שהכפר נבנה עליה. הרצפות עשויות משכבה של עפר חרסיתי, לעתים ירקרק, שהכיל רסיסי סיד לבן, ומעליה שכבה אפורה הכוללת פירורי אספלט. נראה שהיו אלה רצפות של חצרות. על רצפה 9023 נחשפו שרידי תנור (8008L). בחפירה נמצאו שברים של כלי חרס וכלי זכוכית מהתקופה הממלוכית.
 
נראה כי שלושת המבנים מן היישוב בן התקופה הביזנטית שנחשפו בחפירה הנוכחית לא שימשו למגורים, שכן לא נמצאו בהם מתקנים להכנת מזון, האופייניים לבתי מגורים אחרים ביישוב, דוגמת מכתש ותנור (הדס תשע"ו:89). נראה כי חלק מן החדרים, הפונים אל סמטאות היישוב, שימשו חנויות. אחרים שימשו אולי לתעשייה ולמלאכות שונות. שרידי הבנייה מן התקופה הממלוכית דלים. השטח שנחפר בעונה זו דומה באופיו לשטח שנחפר בעונה הקודמת. הושלמה חשיפת ראשי הקירות המקשרים את שני חלקי היישוב שחשף הירשפלד. בכך התבהרה התכנית המלאה של היישוב. ממצא ראוי לציון הוא אוסטרקון שנמצא בבית הצפוני הממתין עדיין לפיענוחו.