נפתח ריבוע חפירה במדרון המערבי של גבעה (איורים 1, 2), והתגלו בו מחצבות (שכבה 3), שרידי מבנה משלהי התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה (שכבה 2) וחרסים מהתקופה הממלוכית (שכבה 1). האתר הופרע בעבודות בנייה בימינו, שהותירו פסולת וחפצי מתכת רבים בכל שטחו.
בחפירות שנערכו באתר בעבר נחשף מבנה מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית ובסביבתו מצבורי חרסים ובור אשפה מהמאות הג'–הו' לסה"נ (בדיחי תש"ן; בדיחי תשנ"ז).
 
שכבה 3. התגלו מחצבות אבן בסלע גיר (איור 3). בחלק המערבי של הריבוע נחשפו חציבות של אבנים שלא נותקו מהסלע (109L). המחצבות מולאו באדמה בעת הכנת התשתית למבנה משכבה 2 ולכן לא ניתן לתארך את זמן השימוש בהן.
 
שכבה 2. נחשפו שרידי מבנה ובהם ארבעה קירות (103W, 104W, 105W, 110W), שנבנו מאבנים מסותתות. בקיר 103 נחשף סף אבן גדול (1.7 מ' אורך), השייך כנראה לפתח הראשי של המבנה (כ-1.5 מ' רוחב; איור 4); בסף סותתו שלושה חורים, שניים מלבניים לבסיסי המזוזות והשלישי האמצעי לבריח; על סמך המרחקים בין החורים נראה כי הדלת שניצבה במקום כללה שתי כנפיים, המערבית צרה והמזרחית רחבה יותר. ייתכן שקירות 104 ו-105 תחמו מסדרון (1.75 מ' רוחב), שרוצף בחלקו באבנים מלבניות (111L). בקצה הצפוני של קיר 104 התגלה סף אבן (0.87 מ' אורך), ובקצה הדרומי של קיר 105 המקביל התגלה סף אבן נוסף (0.95 מ' אורך), שהוביל למערב אל חדר מרוצף אבנים גדולות (108L).
רצפות המבנה הושתתו על מילוי האדמה שהונח מעל המחצבה. מעל הרצפות ומתחתן התגלו חרסים משלהי התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הו'–הח' לסה"נ), ובהם קדרת בישול (איור 1:5), מכסה של קדרת בישול (איור 2:5), סיר בישול (איור 3:5), קנקני שק (איור 4:5, 5) וקנקנים מטיפוס בית שאן (איור 6:5, 7).
בהצטברות אדמה מעל לרצפת אבנים 108 התגלה פסלון עשוי מאבן גיר רך (איור 6). הפסלון מתאר בהמת משא שעל גבה חרות אוכף או אפריון גמלוני. החיה מגושמת ולה גוף גלילי גדול, שני גושי אבן המדמים שני זוגות רגליים וראש קטן יחסית, ולמרות שהוא אינו שלם ניכר בו חוסר הפרופורציה לגוף. על פי הגוף המגושם והאפיריון אפשר שזהו פסלון של פיל. עם זאת, הראש מרמז לחיה אחרת או לתיאור אבסטרקטי של חיה לא מזוהה, כמקובל בצלמיות מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. האוכף המפורט סימטרי ומעוצב בקפידה, וניכר כי הוא מיועד להובלת רוכבים, אך ייתכן גם לנשיאת משאות. ייתכן כי שיירות שעברו בדרך העתיקה הסמוכה בוואדי ערה, היו השראה לפסל שייצר פסלון זה. ממצא זה ייחודי ויוצר כנראה באזור על ידי אמן מקומי. ייתכן שהפסלון שימש צעצוע, אך אין לדעת זאת בוודאות.
 
בשכבה 1 התגלו שברי קערות מהתקופה הממלוכית (איור 8:5, 9) בהקשר שאינו ברור. אולי הן הובאו למקום בעת עבודות להכשרת השטח, שבהן הוסרו קירות המבנה משכבה 2.