החפירה (כ-23 מ"ר) נערכה בתוך חדר במבנה המיועד לשיפוץ, כ-100 מ' מצפון-מערב למלון אימפריאל. בשטח המלון תועדו בסוף המאה הי"ט לסה"נ שרידים של אמת המים העליונה של ירושלים ושל חומת העיר מהתקופה הרומית המאוחרת (המאה הד' לסה"נ), ובחפירה שנערכה בשנת 2010 בקרבת המלון נמצאו קטע נוסף של אמת המים ושרידים נוספים של חומת העיר (שיאון ופוני 2011, ור' שם הפניות נוספות).
בחפירה הנוכחית (איור 2) נחשפו שפכי אדמה מהתקופה הביזנטית ומעליהם שרידי רצפה ושני קירות שנבנו לכל המוקדם בתקופה הביזנטית ולכל המאוחר בתקופה העות'מאנית. מעל שרידים אלה נבנה במאה הכ' המבנה שבו נערכה החפירה.
 
לשלב הקדום ביותר יוחסו שכבות של שפכי עפר (118L, 120L, 121L; איורים 3, 4), ובכולן התגלו עצמות רבות של בעלי חיים וחרסים מעטים. מרבית העצמות שייכות לחזיר ולצאן ומקצתן לבקר ולכלב; בחלק גדול מעצמות הבקר הובחנו סימני חיתוך. החרסים מתוארכים לתקופה הביזנטית, ובהם קערה גדולה (איור 1:5) ושני פכים (איור 2:5, 3). עוד נמצא בשפכים אלה חפץ ברזל, כנראה להב של סכין (איור 6). נראה כי שכבות אלו הן שפכים של אשפה מהתקופה הביזנטית, שנזרקה אל מחוץ לחומת העיר, המרוחקת פחות מ-100 מ' מצפון-מזרח לשטח החפירה.
מעל שכבות האשפה נחשפו שרידי רצפה (113L) ושני קירות (100W — כ-3.6 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב, כ-0.85 מ' גובה השתמרות; 101W — כ-2.3 מ' אורך, כ-1.3 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה השתמרות; איורים 7, 8). הרצפה עשויה גיר כתוש מעורב באדמה מהודקת, ושולבה בה אבן גזית ובה מגרעת חצובה, כנראה בסיס לעמוד קטן (איור 9). נראה כי הרצפה הונחה טרם בניית הקירות, אך הם שימשו בו זמנית. באדמה שהצטברה (104L–107L; לא בתכנית) מעל הרצפה ומעל שרידי הקירות לאחר יציאתם משימוש, נמצאו חרסים המתוארכים לתקופות הממלוכית והעות'מאנית, ובהם קערה מזוגגת (איור 4:5), שלושה סירי בישול (איור 5:5–7), שאחד מהם מזוגג (איור 7:5), ופך (איור 8:5). הרצפה והקירות נבנו לכל המוקדם בתקופה הביזנטית ולכל המאוחר בתקופה העות'מאנית.
רצפה 113 וקירות 100 ו-101 נחתכו על ידי קירות אבן (109W–111W) של המבנה שבו נערכה החפירה. נחשף ריצוף האבן של מבנה זה, שפורק במהלך הפיקוח טרם החפירה. ביסודות של קירות המבנה נבנו קשתות אבן (איור 10).