לצורך החפירה חולק האתר לשלושה שטחים (2–4; איור 1), אשר הוכיחו כי כל המדרון הדרומי של האתר (בגבהים שבין 50 ל-25 מ' מעל פני הים) שימש בית קברות במהלך תקופת הברונזה הביניימית וחזר ושימש בתקופת הברונזה התיכונה 2. קבר אחד שימש בתקופת הברונזה המאוחרת, אחד בתקופת הברזל ואחד עשה שימוש חוזר במערת קבורה כלקוליתית. נחשפו יותר מ-90 קברים, וכן מאוזלאום שלא נחפר המתוארך לתקופה הרומית, וכבשן סיד המתוארך לתקופה הביזנטית.

 

לקברים פיר מרובע או עגול והם הותקנו בשיטה דומה: הפירים נחצבו בסלע הרך יחסית, שכבת נארי שכיסתה שכבה של סלע דולומיטי קשה. בכל מקום שהפיר הגיע לשכבה הקשה, נחצבו אחד עד שלושה חדרי קבורה. רוב הקברים נמצאו במצב השתמרות טוב, אף שבכמה קברים התמוטטה התקרה של חדרי הקבורה. בקברים נמצאו עצמות אדם ובעלי חיים, לרבות עצמות סוס. רוב הממצאים האוסטיאולוגיים לא היו בארטיקולציה.

באחד החדרים נמצא מצבור עצמות, בהם כמות גדולה של עצמות אדם וכמה כלי חרס. בשלדים שהיו בארטיקולציה הונח הראש קרוב לדופן הקבר. בקבר 70 נמצאה קבוצה של 32 כלי חרס קטנים המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית אשר הכילה עצמות תינוק.

 

קבר 92 בשטח 4 מייצג דוגמה אופיינית של בית הקברות (איור 2). לקבר פיר כניסה עגול (כ-3 מ' עומק) וחדר קבורה צר (1.2 מ' גובה מרבי) שהגישה אליו היתה דרך פתח רחב. פתח שני בדופן הדרומית של החדר הוביל לחדר נוסף, שפיר חסום שהובחן בדופנו הצפונית מעיד כי נראה היה שייך במקורו לקבר אחר. נמצאו שבעים כלי חרס שלמים ושבעה כלי מתכת בהם חמישה ראשי רמחים. רק שני כלים נמצאו בחדר הנוסף. הכלים כללו קערות, קנקנים, פכים ופכיות המתוארכים כולם לראשית תקופת הב"ת 2א.

 

מסיכום ראשוני של תוצאות החפירה נראה שהקברים מתקופת הברונזה הביניימית היו קבורות רבים ראשוניות המכילות פרטים רבים. ממצא העצמות מראה שלפחות חלק מהקברים שימשו לקבורת משפחה אחת. קברי הברונזה התיכונה 2 היו דלים בהשוואה לקברים באתרים אחרים.

 

הממצאים מתקופת הברונזה הביניימית הצטיינו באחידות גבוהה – כל הכלים היו זהים לחלוטין. המכלול היה מוגבל למדיי והכיל בעיקר כלים קטנים: קומקומים, קנקניות, קנקנים קטנים ופכים הדומים לאלה שנמצאו בקברים אחרים מתקופה זו, אף כי סירי הבישול חסרים. הכלים משקפים את התרבות הצפונית, אף שכלים 'סוריים' נדירים. חפצי המתכת כוללים כלים וכלי נשק לרבות גרזינים. המכלולים של תקופת הברונזה התיכונה 2 מציגים מגוון רחב של טיפוסי כלים. ראויים לציון כלים מעוטרים כגון משפחת הכלים הלבנטינית הצבועה (LPW) וכלים אחרים הקשורים בה. חפצים אחרים מתקופת הברונזה התיכונה 2 כללו חפצי מתכת בהם ראשי רמחים בעלי תושבת, חלקם עם שרידים של ידיות העץ, סיכות רכיסה וטבעות וכן חרפושיות, תפוחי אבן, עצמות מעובדות, שיבוצי עצם וחרוזים.