אתרים 53 ו-86 סמוכים לערוצו של נחל ציפורי. טרם החפירה נערך באתרים אלה איסוף שיטתי של פריטי צור הפזורים על פני השטח, ולוקטו פריטי לבלואה האופייניים לתרבות המוסטרית מהתקופה הפליאוליתית התיכונה, ושני גרזנים, האופייניים לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית.

באתר 53 נחפרו שני ריבועים (2×2 מ'), האחד לעומק של 1.6 מ' והאחר לעומק של 0.5 מ'. בשני הריבועים, לכל עומק החפירה, נחשפה אדמת סחף חרסיתית חומה ובה מעורבים פריטי צור. בחלק העליון של החפירה צפיפות הפריטים בינונית, וככל שהעמיקה החפירה ירדה צפיפות הפריטים. פריטי הצור כוללים פסולת תעשייה וכלים.
באתר 86 נחפרו שני ריבועים (2×2 מ'). הריבוע המערבי מהשניים מרוחק כ-30 מ' מצפון לערוץ נחל ציפורי והוא נחפר לעומק 0.9 מ' (איור 2). עד לעומק 0.6 מ' מתחת לפני השטח נחשפה אדמת סחף חרסיתית חומה, ומתחתיה נחשפה שכבה של חלוקי נחל רבים ופריטי צור מסותתים, ובהם כלים. השכבות בחתך בריבוע זה דומות לאלה שבגדות ערוצו של נחל ציפורי (איור 3), ונראה שאלה הן הרבדות של נחל קדום. הריבוע המזרחי מרוחק כ-30 מ' מערוץ נחל ציפורי ונחפר לעומק כ-0.4 מ'. נחשפה בו אדמת סחף חרסיתית חומה ובה מעורבים פריטי צור. בחלקו העליון של הריבוע (עד 0.15 מ' עומק מתחת לפני השטח) צפיפות פריטי צור היא הגבוהה ביותר.
מכלולי הצור באתרים 53 ו-86 דומים. בשני האתרים נאספו 1075 פריטי צור, כמחצית מהם גושים לא מזוהים, חלקם חומר גלם, ובמחצית האחרת פריטים מסותתים, ובהם פסולת תעשייה (כ-30%) וכלים (כ-20%). פסולת התעשייה כוללת בעיקר נתזים (41.4%) וגרעינים (15.3%), וכן פריטים ראשוניים, פסולת גרעין ולהבים. הכלים כוללים בעיקר נתזים משובררים (40%) ומקרצפים (20%; איור 4), וכן מגרדים, שקערוריות ולהבים משובררים. מכלול הצור משני הריבועים כולל גם שתי אבני יד (איור 5: 1) מטיפוס המאפיין בעיקר את התקופה הפליאוליתית התחתונה. רוב פריטי הצור האינדיקטיביים אופייניים לתרבות המוסטרית מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (50,000–25,000 שנים לפני זמננו), ובהם למשל תשעה גרעיני לבלואה להפקת חודים ונתזים (איור 6), חוד לבלואה (איור 5: 2) ונתזי לבלואה, ובהם נתזי לבלואה משובררים. פריטי הצור מן התרבות המוסטרית ושתי אבני היד התגלו שחוקים ומכוסים בפטינה, כנראה כתוצאה מסחיפתם. לצד פריטי הצור האופייניים לתרבות המוסטרית התגלו במכלול גם פריטים האופייניים לתקופות מאוחרות יותר. בשני האתרים התגלו גרעיני להבונים פירמידליים (איור 7: 1, 2), המאפיינים בעיקר את התקופה האפיפליאוליתית (20,000–10,000 שנים לפני זמננו). יש לציין כי בניגוד לפריטים האופייניים לתרבות המוסטרית, גרעיני הלהבונים אינם שחוקים, אך עליהם פטינה קלה. כן התגלו על פני השטח גרזנים (איור 7: 3), האופייניים לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית, ללא סימני שחיקה.
 
אתר 54. נחשפו שרידי מבנה מגורים מלבני (6×8 מ'; איורים 8, 9), ובו ארבעה חדרים מרוצפים בטון (L23 ,L19 ,L11 ,L10). חלקו המזרחי של המבנה נהרס בעת פריצת דרך ביער. בחדר 11 התגלה טבון (0.7×0.7 מ'), ובחדר 19 התגלה מדף אבן (כ-2 מ' אורך), שנבנה בגובה של כ-0.5 מ' מעל הרצפה. מתחת לקיר הצפוני של חדר 19 נחשף מתקן עגול חצוב בסלע (L22; כ-1×1 מ'), אליו הוליכו תעלות חצובות (כ-0.2 מ' עומק). המתקן קדום למבנה, אך שימושו אינו ברור. במבנה התגלו שברי קנקנים מטיפוס 'כלי עזה' (איור 10: 3, 5). בחפירה התגלתה פסולת רבה בת זמננו.
 
אתר 58. נחשפה מערה חצובה בסלע גיר רך (L14; מידות 1.5×2.5 מ'; איורים 11, 12), שבחזיתה נחצבה חצר (L12). בחפירה במערה התגלו מעט חרסים לא אינדקטיביים. במערה התגלו מוחבאים תחמושת וארבעה רובי תת-מקלע מסוג 'קרל-גוסטב' מתוצרת שוודיה, מדגם 'פורט סעיד', שיוצר במפעל בפורט סעיד במצרים בשנים 1965–1970 (איור 13).
 
אתר 59 (איור 14). נחשף מתחם נרחב תחום בגדרת אבן (12×19 מ'), שבצדו המזרחי מערה חצובה (כ-3×5 מ'), בצדו הדרומי שני חדרים קטנים (L16 ,L15; כל אחד 2×2 מ') ובמרכזו חצר גדולה (11×13 מ'; איור 15). בחפירה נערך נקיון כללי במתחם, רצפות שני החדרים נחפרו עד הסלע ובמרכז החצר נחפרו שני ריבועים (L18 ,L17); המערה לא נחפרה בשל בעיית בטיחות. בחפירה התגלו שברי כלי חרס מטיפוס ראשיא אל-פוחאר שמקורו בלבנון וכן שברי כלי חרס שחורים שמקורם בעזה והם מתוארכים לשלהי התקופה העות'מאנית (המאות הי"ח–הי"ט לסה"נ), ובהם סיר בישול (איור 10: 2).
 
אתר 60 (איור 16). נחשפו שני מבני מגורים שהיו שייכים ליישוב ספורייה (L27 ,L24; איור 17), וביניהם בור מים חצוב ומטויח (L26) ומערה חצובה שתקרתה קרסה (L25). רצפות שני המבנים עשויות בטון, ועליהן הצטברה שכבה של אדמת סחף שמעורבים בה חרסים מהתקופה העות'מאנית, ובהם שפת קנקן (איור 10: 4), ופסולת בת זמננו. בור המים נחצב בחלקו בתוך מערה (איור 18). אל הבור התנקזו מי הגשמים בתעלות שנחצבו במחשופי סלע מעל הבור. מערה 25 צמודה לחדר 24, ונראה כי היא שימשה את המתגוררים במקום.
 
אתר 61. נחשפה מערה (L28; מידות 1×3 מ'; איורים 19, 20), שבדפנותיה יש סימני חציבה ונראה כי היא שימשה להפקת סיד. בחפירה התגלו מעט חרסים מהתקופה הביזנטית, ובהם שבר קערה (איור 10: 1); נראה שהחרסים נסחפו לתוך המערה.
 
אתר 62 (איור 21). נוקה מחשוף סלע (L29) ובו התגלה ספלול חצוב (0.15 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק; איור 22).
 
מכלול הצור שהתגלה באתרים 53 ו-86 מתוארך ברובו לתרבות המוסטרית בתקופה הפליאוליתית התיכונה. על סמך מצבם של רוב הפריטים — שחוקים ומכוסים בפטינה — וכן על סמך העדר ממצא עצמות והעדר מתקנים המאפיינים אתרים פרהיסטוריים, נראה כי פריטי הצור בשני האתרים הצטברו במקום כתוצאה מסחף. שרידי המבנים והמערות שהתגלו בחפירה מתוארכים לתקופה העות'מאנית ולימי המנדט הבריטי, וברור כי הם היו חלק מן היישוב ספורייה. חלק מהמבנים הושתתו על מחשופי סלע חצובים, ולא ברור אם אלה נחצבו על ידי אנשי ספורייה או שהם נחצבו בתקופות קדומות יותר. בשטחי החפירה התגלו חרסים רבים מן התקופות הרומית והבינזטית, המלמדים על פעילות קדומה במקום בתקופות אלה.