בריבוע 1 נחשף מקבץ של אבני גוויל קטנות, אולי שרידי קיר בכיוון צפוןדרום שנהרס.

 

בריבוע 2 נחשפו שני קירות (1.5 מ' אורך, 0.35–0.40 מ' רוחב; איור 2), שנבנו בכיוון כללי מזרח–מערב מאבני גוויל קטנות והשתמרו לגובה של שני נדבכים. קירות אלה לא נחפרו בשל החשד שהם כיסוי של שני קברים.

 

בריבוע 3 נחשפו שני מקבצים של אבני גוויל קטנות. בקרבת מקבצי האבנים התגלו פריטי צור וכמה חרסים.

 

בריבוע 4 נחשף מפלס חיים, הכולל אבנים קטנות וחרסים שעל חלקם יש שרידי טיח; אולי שרידי רצפה. מתחת למפלס זה נחשף קיר (W141; 3.05 מ' אורך, 1.3 מ' רוחב, 1.1 מ' גובה; איור 3), שנבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני גוויל בינוניות וקטנות והשתמר לגובה של שמונה נדבכים.

 

בריבועים 5, 8 ו-11 נחשפו מפלסי חיים דלים, הכוללים חרסים ופריטי צור.

 

בריבוע 6 נחשפו שרידי קיר ותשתית אבנים (L137 ,W131; איור 4). קיר 131 (2.1 מ' אורך, 0.25 מ' רוחב, 0.24 מ' גובה) נבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני גוויל קטנות. הקיר מתחבר לתשתית אבנים 137 (0.7 × 0.9 מ'), שנבנתה באבנים קטנות ועפר מהודק. בחפירה התגלו חרסים קטנים אחדים שלא ניתנים לתיארוך.

 

בריבוע 7 נחשף מקבץ של אבני גוויל קטנות וממצא דל של חרסים ופריטי צור, אולי שרידי קיר בכיוון צפון–דרום שנהרס.

 

בריבוע 9 נחשפו שרידים של שני קירות הניגשים זה לזה, שנבנו באבני גוויל קטנות

(W140 ,W127; איור 5). קיר 127 נבנה בכיוון צפון–דרום (3.3 מ' אורך, 0.65 מ' רוחב, 0.46 מ' גובה) ואילו קיר 140 נבנה בכיוון מזרח–מערב (1.9 מ' אורך, 0.65 מ' רוחב). שני הקירות השתמרו במצב ירוד וייתכן שהם תשתית של מבנה. בסביבת הקירות התגלו מעט חרסים ופריטי צור אחדים.

 

בריבוע 10 נחשפו כמה אבנים, אולי שרידי קיר בכיוון צפון–דרום, וכן חרסים אחדים.

 

בריבועים 12–17 הממוקמים בחלק הגבוה של השטח נחשף סלע הכורכר ועליו קונגלומרט קשה של אבני כורכר קטנות ואדמת חמרה וחול. בריבועים אלה התגלו חרסים אחדים בלבד.

 

בחפירה התגלו חרסים מתקופת הברזל 2, בהם קערות (איור 1:6–6), מורטריה (איור 6: 7), קדרות (איור 8:6–10), סיר בישול (איור 6: 11) וקנקנים (איור 6: 12, 13). המורטריה מטיפוס זה ממשיכה ככל הנראה להופיע גם בתקופה הפרסית. בנוסף, התגלו בחפירה ועל פני השטח נתזים של צור, המתוארכים לתקופה הפליאוליתית התיכונה.