נסקרו עשרה אתרים:

1. פיזור כלי צור (נ"צ 208979/548510) על פני שטח של כ-10×  10 מ'.
2. פיזור כלי צור (נ"צ 208942/548674) על שלוחה קטנה, על פני שטח של כ-10×10 מ'.
3. דרך מנדטורית (נ"צ 208910/549064). שני קטעים באורך כולל של כ-300 מ' ובהם שוליים בנויים מאבני שפה בינוניות שביניהם תשתית מאבנים קטנות. הדרך הובילה מבאר שבע למעלה עקרבים ולערבה. קטעים נוספים שלה מוכרים במישור ימין (חדשות ארכיאולוגיות 121). על שפת הדרך סומנו המרחקים בעמודים.
4. סכר (נ"צ 208885/549253). קיר (כ-30 מ' אורך) הבנוי מנדבך אחד של אבני גיר לרוחב אפיק נחל רדוד, בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב.
5. סכר (נ"צ 208870/549288) כ-15 מ' ממזרח לאתר 4, לאורך אפיק הנחל. הסכר (כ-15 מ' אורך) בנוי מנדבך אחד של אבני גיר וכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב.
6. פיזור של אבנים גדולות (נ"צ 208965/549411) על פני שטח של כ-10×10 מ' ללא ממצא חרסים או כלי צור.
7. פיזור כלי צור (נ"צ 209248/549436) על פני שטח של כ-50×50 מ'.
8. שרידי מבנים (נ"צ 209341/549263). שני מבנים בנויים אבן (3×5 מ' מידות מבנה אחד, השני אינו ברור). סביב המבנים פיזור כלי צור על פני שטח של כ-20×20 מ'.
9. פיזור כלי צור (נ"צ 209135/549128) על פני שטח של כ-20×20 מ', בהם מרצע ומקדח. ייתכנו גם שרידי קירות.
10. פיזור כלי צור (נ"צ 209075/548895) על פני שטח של כ-20×20 מ', בהם ארבעה מקדחים.