החפירה נערכה בצפונה של השכונה, בגדה הדרומית של נחל דרגה. נחשפו שלוש מחצבות (1–3), מתקן חצוב, בור ומערה טבעיים, קיר שדה ובור חצוב שבדופנו כוך קבורה (איורים 2, 3). בסקר הבריטי משנת 1880 (PEF) תועד באזור אתר עתיקות (Bir el-Makas), אך אין מידע על ממצאים שנמצאו בו. באזור מוכרים בורות מים רבים ומערות קבורה, אך עד כה לא נערכו בו חפירות.
 
מחצבה 1 קטנה מאוד והייתה גלויה על פני השטח טרם החפירה. מחצבה 2 (10L) גדולה יותר, והיא כוללת מדרגות חציבה. בשלב מאוחר נחצב במרכזה בור מלבני, ששימש אולי לקבורה. מחצבה 3 (11L) רדודה מאוד, ומתארה דמוי L.

צמוד למחצבה 2 מצפון נחשף מתקן רבוע חצוב בסלע (13L; איור 4), שבאחת מפינותיו הותקנה מדרגה; נראה שזהו מתקן חקלאי כלשהו, שחציבתו אולי לא הושלמה. בשלב מאוחר נחצב בתוך המתקן בור, ששימש כנראה קבר.

ממערב למחצבה 3 התגלה בור טבעי (16L), ומצפון למחצבה התגלתה מערה קטנה (12L), כנראה אף היא טבעית. בפתח המערה נראים סימני חציבה. במערה 12 ובבור 16 נמצאו מעט חרסים לא מזוהים.

ממערב לשלוש המחצבות נחשף קיר שדה (15W), שהשתמר לגובה נדבך אחד. מתחת לקיר התגלה בור מלבני חצוב (14L; 1.52 × 2.85 מ', 2 מ' עומק; איור 5). בבור נחשפו הצטברות עליונה של אדמה אחידה בצבע לבן-צהבהב ומתחתיה שכבת אדמה בצבע לבן-צהבהב ואבני שדה בינוניות (18L). בדופן הדרומית של הבור נחשף כוך קבורה חצוב (19L), שנסגר בלוחות אבן עומדים (איורים 6, 7). בתוך הכוך התגלה נקבר יחיד שהונח על גבו, ראשו פונה למערב ורגליו פונות למזרח. עצמות הנקבר פונו על ידי נציגי משרד הדתות ולכן לא נבדקו. בקבר נמצאו מעט חרסים, ובהם שפה אחת של סיר בישול (איור 8; 19L, סל 108) מהמחצית השנייה של המאה הא' לפסה"נ, וכן חפץ מוארך מברזל (כ-0.12 מ' אורך; איור 9) עם מסמרים, אולי שרידי ארון קבורה. בחפירות באזור שכונת ממילא התגלה טיפוס דומה של קברים (רייך תשנ"ד:107), בדרך כלל צרים יותר ובדופנותיהם חצובים כוכים אחדים. ייחודו של הקבר בחפירה הנוכחית הוא שהבור המלבני החצוב רחב במיוחד ובו כוך קבורה יחיד.

ייתכן ששני הבורות שהתגלו בחציבות הסמוכות (10L, 13L) שימשו אף הם לקבורה. אם אכן היו שני אלה קברים הם נחצבו בסלע, והמת הונח בתחתיתם, בדומה לקברי שוחה. קברים דומים נמצאו ברמת רחל (רז, גדות וליפשיץ תשע"ד:247) ואולי גם בבית צפפא (זיסו תשנ"ז:32; נגר תשע"ו:221).

 
החפירה נערכה באזור של מחצבות בסלע גיר רך, ששימשו מאוחר יותר חלקת קבורה. התגלו שני טיפוסי קברים חצובים: קברי שוחה וקבר כוך בדופן של בור. אי אפשר לתארך את הקברים מפאת דלות הממצאים, אך קברי שוחה דומים מרמת רחל תוארכו לסוף התקופה הרומית–תחילת התקופה הביזנטית וקברי כוך דומים בממילא תוארכו למאה הב' לפסה"נ.