שטח החפירה משתרע במדרון שלוחה (כ-780 מ' גובה מעפה"י), בקו פרשת המים שבין הים התיכון לים המלח. המסלע באזור מורכב מתצורת מישאש, העשויה שכבות צור וגיר, והיא מכוסה בשכבה של אדמת חרסית (Sneh and Avni 2011). בחפירות שנערכו בעבר באתרים סמוכים ברמת רחל (ברזילי, בירקנפלד וכרובי 2009), בשכונת מקור חיים (ברזילי 2011) ובשכונת בקעה (ברזילי, אגא וכרובי 2010; ברזילי 2014) — התגלו פריטי צור מהתקופות הפליאוליתית התחתונה והתיכונה שהורבדו כנראה בהרבדה משנית.
בחפירה הנוכחית נפתחו חמישה ריבועי חפירה לאחר שבחתכי בדיקה שנחפרו קודם לחפירה נתגלו פריטי צור מסותתים. נחשפו שלוש שכבות סדימנט (3–1), ובהן אבני צור טבעיות, פריטי צור מסותתים ומעט חרסים.
 
שכבה 3 (איור 2), השכבה התחתונה — שכבת סלע צור בתהליכי בליה — נחשפה מעל סלע האם. היא משופעת במתינות למזרח, וכוללת חלוקי צור מלוכדים בסדימנט חרסיתי בהיר. בין חלוקי הצור הטבעיים נמצאו מעט פריטי צור מסותתים, בעיקר גרעינים ומעט נתזים גדולים במיוחד שיש לייחס אולי לתרבות המוסטרית (250,000–50,000 לפני זמננו; התקופה הפליאוליתית התיכונה), אך אפשר גם שהם קדומים יותר. פריטי הצור הופיעו לכל עומק השכבה, עדות לכך שהם נסחפו למקום ונמצאים בהרבדה משנית.
 
שכבה 2 (איור 3) כוללת אדמת חרסית חומה כהה מהודקת. בחלקה התחתון של השכבה התגלו בולבוסי צור טבעיים ופריטי צור מסותתים, ובהם גרעינים, פסולות סיתות וכלי אד הוק (נתזים ולהבים משובררים). מעט מפריטים אלה סותתו בטכניקת לבלואה האופיינית לתרבות המוסטרית. בחלקה העליון של השכבה התגלו מעט חרסים שחוקים, צור טבעי ומעט פריטי צור מסותתים לא אינדיקטיביים. גם בשכבה זו הופיעו פריטי הצור לכל עומק השכבה, עדות להרבדתם המשנית לאחר שנסחפו למקום. עם זאת, חלק מהפריטים טריים וחדים למדי, ועל כן נראה כי הם הוסעו למרחק קצר וסיתותם נעשה בקרבת מקום.
 
שכבה 1. על פני השטח נחשפה שכבת אדמה חומה כהה ובה פסולת בת זמננו, מעט חרסים, פריטי צור מסותתים וצור טבעי.
 
פריטי הצור (איור 4). בחפירה התגלו מעט פריטי צור. כל הפריטים סותתו מצור ברקצואידי מתצורת מישאש; רובם מכוסים בפטינה וחלקם מכוסים בצמידה. רק מקצת מן הפריטים המסותתים יוחסו בוודאות לתרבות המוסטרית (התקופה הפליאוליתית התיכונה). דומה כי רוב פריטי הצור הורבדו בהרבדה משנית, בדומה לממצא הצור שהתגלה בעבר באתרים הסמוכים ותוארך לתקופות הפליאוליתית התחתונה והתיכונה. חלק מן הפריטים טריים, עדות לכך שהם סותתו בקרבת מקום.