שטח 1 (E3–B1; איור 2). בריבוע E1 נתגלה נדבך אחד של קיר (W137; אורך 2.1 מ', רוחב 0.57 מ'), בנוי מאבני גוויל בינוניות, בכיוון צפון–דרום. מדרום לקיר, בריבוע E2, נחשף ריכוז שברים של רצפת טיח (L141; עובי 0.1 מ'). בריבוע D1 נתגלו שני קטעי קירות (W112 ,W111). קיר 111 רחב (1.3 מ' אורך, 1 מ' רוחב; איור 3) ובנוי מאבני גוויל בינוניות, בכיוון מזרח–מערב. קיר 112 (2.1 מ' אורך, 1 מ' רוחב) בנוי בכיוון צפון–דרום, מאבני גזית מסותתות (0.4 × 0.5 מ' גודל מרבי) ומאבני גוויל בינוניות הצמודות אליהן ממזרח. בריבוע C1 נתגלה נדבך אחד של קיר מתעגל (W125; אורך 3 מ', רוחב 6 מ'; איור 4), הבנוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות. סביר להניח שזהו חלקו הדרומי של מתקן עגול. ממערב למתקן נתגלו שני קירות (W150 — אורך 2 מ', רוחב 0.4 מ'; W151 — אורך 1.3 מ', רוחב 0.4 מ') צמודים זה לזה ובנויים מאבני גוויל בינוניות בכיוון צפון–דרום. מדרום, בריבועים D2 ו-D3, נחשף קיר (W108; אורך 3.2 מ', רוחב 0.5 מ') בנוי מאבני גוויל בינוניות, בכיוון מזרח–מערב, שהשתמר לגובה של שני נדבכים. מדרום לקיר נתגלו אבני מפולת (L138).

 
שטח 2 (איור 5). נתגלה בור אשפה המתוארך לתקופת הברזל 2, שהכיל חרסים ועצמות בעלי חיים. בחתך אפשר לזהות בור מלא באדמה שחורה, החפור בעפר חולי כורכרי בהיר (L131; קוטר 1.8 מ', עומק חשיפה 1.8 מ'). סביר להניח שהבור היה עמוק יותר.
 
ממצא כלי חרס. מתקופת הברזל 2 נמצאו שברים של קערה שומרונית (איור 1:6), קערה עמוקה (איור 2:6), קערה מזווה (איור 3:6), קערה (איור 4:6), קערה מחופה ללא מירוק (איור 5:6), קדרות (איור 6:6, 7), סירי בישול (איור 8:6, 9) וקנקן (איור 10:6). מהתקופה הפרסית נמצאו שברים של סיר בישול (איור 1:7) ומורטריה (איור 2:7). מהתקופה הרומית הקדומה נמצא שבר של סיר בישול (איור 3:7). מהתקופה הביזנטית נמצאו שברים של מכסה של סיר בישול (איור 4:7) וקנקנים (איור 5:7, 6). מהתקופה האסלאמית הקדומה נמצאו שברים של מחבת (איור 1:8) המתוארך לתקופה האומיית, פך אנטיליה (איור 2:8) וצפחת (איור 3:8) המתוארכת לתקופה העבאסית. מהתקופה הממלוכית נמצא שבר של קערת יבוא אגאית (איור 4:8).
 
השרידים שנתגלו ובמיוחד הריכוז של שברי רצפת הטיח וחלקו הדרומי של המתקן העגול, אולי אסם, מרמזים על האופי החקלאי של היישוב. בור האשפה מעיד כי גבולות פעילות תושבי היישוב בתקופת הברזל 2 היו רחוקים לפחות 50 מ' מאלה שזוהו על ידי קפלן בשנת 1957.