החפירה נערכה בערוץ רחב מוקף מדרונות תלולים סמוך לגדה המערבית של נחל שורק, הזורם כיום מדרום-מזרח לאתר. בהתאם לתוצאות הבדיקות המקדימות, נפתחו שני שטחים (A, B) המרוחקים כ-200 מ' זה מזה. בשטח A נחשף מבנה שתוארך למן תקופת הברזל 2ג' ועד התקופה ההלניסטית, ובשטח B נחשף קטע קצר מקיר שדה. בכל שטח החפירה נמצאו פריטי צור פזורים, חלקם גרעיני לבלואה שחוקים מהתרבות המוסטרית וחלקם פריטים שנמצאו באתרם ומעידים על תעשיית צור מקומית מתקופת הברזל.
בתל מוצא ובאתר הנרחב שמדרום לו, המרוחקים כ-500 מ' מצפון-מזרח לחפירה, התגלו שרידי יישוב למן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' ועד התקופה העות'מאנית (חלאילה וורדי 2019; קיסילביץ וליפשיץ 2020; ורדי וחלאילה 2021; עד ואייריך-רוז 2021; ור' בהם הפניות נוספות). בתחומי מושב בית זית נחשפו בעבר שרידי מבנים ומתקנים מימי החשמונאים ומהתקופות הרומית והביזנטית (אייזנברג תשל"ה; גרינהוט ווייס תש"ס) וכן בית יוצר מהתקופה הרומית הקדומה ומבנה מפואר מהתקופה הביזנטית (הרשאות מס' 5462-A, 5636-A; א' נגורסקי, מידע בעל פה).
 
שטח A (איור 2). נחשף מבנה רבוע שנפגע כתוצאה מתזוזות קרקע, פעילות חקלאית ושוד אבנים נרחב. מחציתו המזרחית של המבנה השתמרה טוב יותר ממחציתו המערבית, שנמצאה פגועה והשתמרו בה קטעי קירות בלבד. חלק מקירות המבנה הושתתו ישירות על סלע חצוב ומילוי אבנים קטנות וחלקם הושתתו על אדמת סחף. נראה שהקירות שהושתתו על הסלע הם הקירות המקוריים של המבנה ואילו אלו שהושתתו על אדמה התווספו בשלבים מאוחרים יותר. במבנה התגלו רצפות של אדמה מהודקת שהונחה על תשתית אבנים קטנות ופסולת חציבה.
בחפירה התגלו שלושה רובדי אדמה: פני שטח, הצטברות דקה בגובה ראשי הקירות והצטברויות נקודתיות על גבי שרידי הרצפות ובתשתיות שמתחתן. המפלס שבגובה ראשי הקירות נוצר ככל הנראה בתהליכי בתר-הרבדה: בחלקו הוא תוצר של מפולות, ובחלקו תוצר של פעילות חקלאית מודרנית. על גבי הרצפות ובתשתיות שלהן נתגלו חרסים רבים מתקופות הברזל 2ג', הפרסית וההלניסטית הקדומה וכן פריטי צור. אלה כללו קנקן שלם מנופץ מהתקופה ההלניסטית הקדומה, שנמצא באתרו על גבי רצפה תחת מפולות אבנים (איור 3); וקדרה שלמה מתקופת הברזל 2ג' שנמצאה מתחת לתשתית רצפה ומעל הסלע באחד מחדרי המבנה. מכלול הצור מלמד על תעשיית אד-הוק מקומית, ככל הנראה מתקופת הברזל. במכלול גם פריטי צור שחוקים מהתרבות המוסטרית. בקצהו הצפוני-מערבי של המבנה נתגלה מכלול כלי זכוכית, הכולל בין היתר פריטים שלמים ותמימים (איור 4). מכלול זה טיפוסי לקבורה בתקופה הרומית, ומקורו ככל הנראה בקבר שלא השתמר. לאחרונה נתגלה מכלול קבורה דומה במוצא (חלאילה וורדי 2019: איור 16).
 
שטח B (איור 5). התגלה בדל קיר שנבנה בבנייה יבשה משתי שורות של אבני שדה וביניהן מילוי של אבנים קטנות. הקיר נבנה במקביל לנחל, ועל כן הוא לא שימש סכר. ייתכן שזהו קיר שהפריד בין חלקות חקלאיות. הממצאים כוללים חרסים שחוקים מהתקופות הרומית–הביזנטית ופריטי צור שחוקים.
 
בחפירה התגלה בית חווה שנבנה על פי הממצאים בשלב מאוחר של תקופת הברזל, בדומה למבנים שנמצאו בחורבת עלונה (וקסלר-בדולח תשפ"א). בית החווה היה קשור ככל הנראה ליישוב מתקופה זו שנתגלה בתל מוצא. בתקופות הפרסית וההלניסטית הקדומה המבנה המשיך לשמש בית חווה מבודד. מבנים מבודדים דומים מתקופות אלה נמצאו בהר אדר (דדון תשנ"ז), בחורבת ערש (מזר ווכטל תשע"ה) ולאחרונה גם באבו ע'וש (עדוי 2017), אם כי המבנים בהר אדר ובחורבת ערש שימשו כמצדים ואילו המבנים באבו ע'וש ובאתר שימשו בתי חווה. מכלול כלי הזכוכית מהתקופה הרומית שנמצא באתר טיפוסי לקבורה ומהווה עדות יחידה לקבר שלא שרד. המכלול דומה למכלולי כלי זכוכית מקברים במוצא וייתכן ששטח האתר שימש שדה קבורה ליישוב זה.