שטח A. בשיא גובהה של שלוחה הצופה על שני ואדיות ממזרח וממערב לאתר נחשף מבנה קטן מעוגל (3 מ' קוטר פנימי, 5 מ' קוטר חיצוני; איורים 2, 3) שקירותיו השתמרו לגובה נדבך אחד בלבד (כ-0.2 מ' גובה מרבי). למבנה שלושהקירות התוחמים אותו מדרום (W101), ממערב (W102) ומצפון (W103); צדו המזרחי פתוח. הקירות נבנו מאבנים שחורות מקומיות קטנות ובינוניות (רובן כ-0.2–0.4 מ'; 1 מ' עובי) שהושתתו על שכבת עפר דקה. הקיר המערבי השתמר טוב והשתמרות הקיר הצפוני דלה. סלע האם נחשף בנקודות אחדות סביב המבנה ובתוכו (0.1–0.2 מ' עומק; W108, W106, W105, W104). נראה כי המבנה הושתת על הקרקע הטבעית, רצפתו לא התגלתה. בין אבני הקירות התגלה מעט ממצא מודרני המעיד אולי על שוד אבנים בתקופה המודרנית. מעט הממצא הליתי שנאסף במבנה אינו ניתן לזיהוי, וייתכן שמקורו באתר קדום שאינו קשור למבנה.

שטח B. כ-500 מ' ממזרח לשטח A נחשפו חמישה מצבורי אבן שטבעם אינו ברור (איור 4). מצבורי האבן הונחו בחלקם הישר על גבי הסלע ובחלקם על קרקע רדודה (עד 0.2 מ' עובי) על הסלע. שני מצבורים (L202, L200) מרוחקים זה מזה ומיתר המצבורים, ושלושת האחרים (L206 ,L205 ,L203) צמודים זה לזה. המצבורים לא הכילו כל ממצא, ייתכן שהיו קברים וחלקם אולי שימש ציון דרך או ציון גבולות של שבטים.

שטח C. כ-1500 מ' ממערב לשטח A נחשף מצבור אבנים (L300; איור 5), ייתכן קבר, אף שלא נמצאו בו שרידים כלשהם.

שטח D. כ-1000 מ' מדרום-מזרח לשטח A נחשף מערום אבנים, לא ברור למה שימש (איור 6). האבנים הונחו הישר על גבי הסלע והסדר שבו הונחו אינו מעיד על מבנה או על קבר. ייתכן כי היה זה טומולוס ובעבר סגרו עליו אבנים.

שטח E. על הקצה המזרחי של אוכף רחב, כ-800 מ' משטח A התגלה ממצא מודרני רב המעיד על התיישבות נוודים עד לא מכבר. נחשף קיר שדה (W501, כ-2 מ' אורך; איורים 7, 8) שהשתמר לגובה נדבך אחד בלבד, מושתת על קרקע רדודה על גבי הסלע (L505 ,L500). סמוך לקיר מצפון נמצאו אבנים נוספות (L504). על האוכף התגלה אתר מוסטרי שנחפר על ידי ד' ייגורוב (הרשאה מס' 7428-A).