החפירה נערכה בשטח מישורי סמוך לעינות עינן ולמתקן עינן של מקורות, במקביל לכביש 90. טרם החפירה נערך סקר פיתוח, ונמצאו כלי סוכר וקערת ייבוא פרנקית, המתוארכים למאות הי"ב–הי"ג לסה"נ (שקד תשנ"ט:41). מצפון לשטח החפירה, מעבר לערוץ נחל המנקז את עינות עינן מזרחה, עומד על תילו מבנה של טחנת קמח מהתקופה העות'מאנית בשם טאחונת אל-מלאחה.
נפתחו שני שטחי חפירה — צפוני ודרומי — ובכל אחד שני ריבועי חפירה (כ-70 מ"ר סה"כ; איור 2); אזור החפירה הופרע מאוד מעבודות של תשתיות ובכל ריבועי החפירה נמצאו פגיעות של קווי מים, חשמל ובזק. על פני השטח נמצאו מעט שרידים בני זמננו בתוך הצטברויות של אדמה חומה שמקורה מסחף. כן נמצא דרהם כסף של הסולטן הממלוכי קאיתבאי, ממטבעת אל-קהירה (1482/3 לסה"נ; ר"ע 115832).
 
בשני הריבועים הצפוניים נחשפו שלוש שכבות: שכבה תחתונה של מקבצי אבנים קטנות, השקועות באדמה חומה (21L; איור 3); שכבה אמצעית של אדמת סחף ומשקע אפור עשיר בקונכיות, מעט נתזי צור וחרסים (20L); ושכבה עליונה ובה שרידים של קיר טרסה (11W; איור 4), שנטה לכיוון צפון ונבנה בבנייה יבשה מאבני גוויל גדולות והשתמר לגובה של שני נדבכים. אל קיר 11 ניגשו מפלסי אדמה (15L, 17L, 19L), ועליהם נמצאו מעט חרסים סחופים המתוארכים למן התקופה הרומית ועד התקופה העות'מאנית (לא צוירו), נתזי צור, מטבע ברונזה סלווקי ממטבעת צור (142/3–162/3 לסה"נ; ר"ע 115831) ושפע של קונכיות מלנופסיס (Melanopsis), המרמזות על הרבדות שהתרחשו בסביבה מימית מתוקה. ייתכן שהקונכיות קשורות לסכר שנחשף בעבר במרחק כ-10 מ' מצפון-מערב לכאן.
באדמה החומה שמתחת למקבצי האבנים של השכבה התחתונה לא נמצא ממצא וגם לא קונכיות. ייתכן שסחף מתקופות שונות (20L), שהורבד על מקבצי האבנים, היה קרקעית של מאגר מים מתוקים עד למאה הי"ט או הכ' לסה"נ, ולאחר התייבשותו נבנה קיר 11.
בריבועים הדרומיים נחשפו שני קירות (14W, 18W; איורים 5, 6), שנבנו מאבני גוויל והשתמרו לגובה של שניים עד שלושה נדבכים. שני הקירות מקבילים זה לזה והם יוצרים פינה מתעגלת.