חצר B1 (כ-120 מ"ר, 3.6 מ' עומק; איור 5). דופן הסלע הדרומית ורוב הדופן הצפונית של החצר אנכיות וניכרים בהן סימני סיתות ישרים, המלמדים שרוב החציבה נערכה באזמל. בפינה הצפונית-מזרחית של החצר נתגלו שש מדרגות חציבה, השונות זו מזו ברוחבן ומשתפלות בתלילות לקרקעית. בקרקעית סמוך לדופן הצפונית התגלתה אבן שלא נותקה מהסלע (0.24 × 0.54 × 0.62 מ'; איור 6). בצד הדרומי של החצר נחשפו שלוש מדרגות חציבה רחבות (L159) המשתפלות למזרח; במדרגות אלה הובחנו סימני חציבה של אבנים בגודל בינוני (0.25 × 0.45 × 0.68 מ'). במפלס גבוה יותר של החצר, בפינה הדרומית-מזרחית שלה, התגלו סימני חציבה של אבנים בינוניות במידות נוספות (L163; מידות 0.22 × 0.41 × 0.54 מ', 0.23 × 0.31 × 0.80 מ'). במרכז החצר על הקרקעית נמצא רובד עבה של פסולת סיתות (L161; עובי מרבי 0.8 מ'), ובו נחשפו כמה אבנים מסותתות שרוכזו במקום אחד (איור 7); נראה שאבנים אלה נותרו במקום בשל פגם כלשהו. על קרקעית חצר המחצבה התגלה ממצא קרמי דל, הכולל שבר של סיר בישול (איור 1:8) המתוארך למאות הב'–הג' לסה"נ ושבר של קנקן שק (איור 2:8) המתוארך למאות הא'–הב' לסה"נ.

 
חצרB2  (כ-158 מ"ר; איור 9). דופנות הסלע של החצר אנכיות, פרט לדופן הצפונית בצד מזרח שבה הובחנו ארבע מדרגות חציבה המלמדות כי החציבה במקום נערכה מצפון לדרום. בחצר התגלו סימני חציבה של אבנים בגודל בינוני (0.18 × 0.40 × 0.52 מ', 0.30 × 0.37 × 0.70 מ', 0.24 × 0.61 × 0.73 מ'). גם בחצר זו הובחנו סימני חציבה ישרים של איזמל. כן התגלו גושי סלע במידות דומות שחציבתם לא הושלמה.בתחתית המחצבה נמצא רובד עבה של פסולת חציבה מלוכדת (L157; כ-0.6 מ' עובי). החציבה בחצר נפסקה כנראה בשל הגעה לסלע רך (L158). על קרקעית החצר התגלו שברי כלי חרס שחוקים ולא אינדקטיביים.
 
מחצבת אבני הכורכר שנתגלתה נועדה כנראה לספק אבנים לעיר קיסריה ולמתקניה בתקופות הרומית והביזנטית וכן לדרך שנבנתה בתקופה הרומית בסביבה. סימני החציבה הישרים שנתגלו בסלע מלמדים שמלאכת החציבה נעשתה באמצעות אזמל ולא בכילף. פסולת הסיתות הרבה שהתגלתה בשתי החצרות וכן האבנים שנותרו על קרקעית המחצבה מלמדות כנראה כי העיבוד הסופי של האבנים נעשה במקום.