בריבוע הצפוני נחשפו שרידים דלים של קיר של מדרגת עיבוד, שנבנה על הסלע (W103; איור 3); הוא השתמר לגובה שני נדבכים. שתי אבנים גדולות בחלקו המערבי של הקיר הוזזו ממקומן כתוצאה מפעילות חקלאית בת ימינו. אל הקיר נסמכת מצפון שכבת מילוי של מדרגת עיבוד (L102); בשכבה זו נחפרה תעלת בדיקה באמצעות כלי מכני טרם החפירה (L110). חלקה המערבי של שכבת המילוי נחפר (L105) והוא מורכב מסחף של עפר ואבנים. מדרום לקיר נחשפה שכבה של סחף (L104), ובה שברי כלי חרס מהמאות הב'–הא' לפסה"נ. על הסלע מצפון ומדרום לקיר נחשפו  סימני חרישה.

בשני הריבועים הדרומיים נחפר חלקית חלל מעוגל 101; איורים 4, 5). מהתייעצות עם גיאולוג עולה כי חלל זה הוא כנראה חלל קרסטי טבעי. במילוי האבנים נחפר חתך
(L106), והתברר כי המילוי מורכב מכמה ערמות של אבנים מסוקלות שנערמו זו מעל זו (איור 6). מבחינת המאפיינים הגיאולוגיים של מילוי האבנים עולה כי חלק מן האבנים מקורן בתחתית נחל וחלקן מקורן במדרון. מתחת למילוי האבנים נחשפה שכבת סחף
(L108), המכסה את קרקעית החלל הטבעי. בין אבני המילוי התגלו שברי כלי חרס מהמאות הב'–הא' לפסה"נ וכן שבר כלי אבן מהתקופה הרומית הקדומה. בשכבת הסחף מתחת לאבנים התגלו מעט חרסים לא אינדיקטיביים.
נראה כי השרידים באתר הם חלק מהעורף החקלאי של היישוב בדיר איוב בימי הבית השני.