נחשפו שרידי מבנה (F1; איור 2), שומרה (F2) וקיר (F3), המעידים כי האזור שימש עורף חקלאי של יישוב או בית חווה. לא נמצאו חרסים ואין אפשרות לתארך את השרידים.

F1. נחשפו שלושה קירות (W107–W105) של מבנה (L114; איור 3), שהכניסה אליו מצפון (L117), בנויים בבנייה יבשה על סלע האם.
F2. נחשף מבנה שומרה מלבני, שקירותיו (W111–W108; איור 4) בנויים בבנייה יבשה מאבני שדה גדולות. חלקו המזרחי של המבנה הושתת על אדמה טבעית והמערבי על סלע האם.
F3. נחשף קיר (W103; איור 5) בנוי מאבני שדה גדולות בבנייה יבשה על סלע האם.