באתר נסקרו בעבר מעל 50 מערות ששימשו לקבורה, למגורים ולמסתור בתקופות שונות (שבטיאל ובוסלוב 2009). החפירה הנוכחית נערכה באחת ממערות אלה שזוהו בה סימני חציבה (מערה 10). במערה נפתחו ארבעה שטחי חפירה, והתגלו שרידים מתקופות הברונזה הביניימית, האסלאמית הקדומה והממלוכית וכן מימינו. בגבעה ישנן עשרות מערות שמעליהן נבנה כפר ערבי שננטש בשנות ה-50 של המאה הכ' לסה"נ (מידע בעל פה מחברים וותיקים בקיבוץ איילת השחר שזוכרים את הכפר ותושביו).
 
תקופת הברונזה הביניימית. שרידים מתקופה זו נחשפו בשני שטחי חפירה. בשטח הדרומי והפנימי ביותר במערה התגלו ביום החפירה האחרון חרסים המתוארכים לתקופה. שטח החפירה בעונה זו היה מצומצם (1 × 1 מ'), ואנו מקווים להרחיבו בעונת החפירות הבאה. בשטח הצפוני, סמוך לפתח המערה, התגלו שרידי קבר מתקופת הברונזה הביניימית (איורים 1, 2). בממצאים מהקבר שברי כלי חרס בני התקופה וחרוזים.
 
התקופות האסלאמית הקדומה והממלוכית. בכל שטחי החפירה פרט לשטח הצפוני התגלו ממצאים מתקופות אלה, ובהם חרסים וממצא מתכת רב. במרכז המערה נבנה קיר המפריד בין החלק הצפוני לחלק הדרומי של המערה (איור 3). שני שטחי חפירה נפתחו משני צדי הקיר, ובשניהם התגלו ממצאים מהתקופות האסלאמית הקדומה והממלוכית. בשטח שמדרום לקיר נמצאה ערמת עפר, ובתוכה התגלו פיסות מתכת רבות וחפצי מתכת (איורים 4, 5). ייתכן כי אזור זה שימש אתר פסולת או בית מלאכה של תושבי הכפר ששכן מעל המערות.
 
ימינו. ברחבי המערה כולה ולא רק בשטחי החפירה עצמם התגלו ממצאים בני ימינו. במערה התגלו עדויות לפעולות שוד שנערכו בה, ובהן סוליות נעליים, דליי גומי, ראשי טורייה ועוד. כן התגלו ברחבי המערה יתדות מתכת תקועים בקרקע; אי אפשר לתארך אותם ושימושם אינו ברור. בשטח החפירה הדרומי ביותר, שבו התגלה ממצא מתקופת הברונזה הביניימית, נמצאו בתוך שכבת אפר עבה ממצאים בני זמננו, הכוללים פיסות בד, מסרקים מפלסטיק ועוד.
 
מהחפירה עולה כי המערה נחצבה בתקופת הברונזה הביניימית ושימשה לקבורה של נקברים רבים. עם הזמן, הקברים כוסו במפולות אבנים והצטברויות אדמה. נראה כי במהלך התקופה האסלאמית הקדומה נבנה מעל המערה כפר שתושביו עשו שימוש במערה למטרות שונות. בשל שטחה המצומצם של החפירה אי אפשר לקבוע את תאריך בניית הכפר שמעל המערות, ורק חפירה מורחבת, אשר תכלול גם חפירה בשרידי הכפר עצמו, עשויה לענות על שאלה זו. אפשר שהקיר שנבנה במרכז המערה נועד לחלק את המערה בין תושבים שונים או לפי שימושים שונים. העדויות מימינו מלמדות על פעולות שוד שנערכו במערה. לשמחתנו, השרידים מתקופת הברונזה הביניימית לא נפגעו בפעולות השוד, שכן הם היו קבורים מתחת לשרידים מאוחרים.