חורבת יואח משתרעת במדרון גבעה (200–250 מ' מעפה"י) ברמות מנשה, בין עין יואח לעין בודד. במערבה של הגבעה הובחנו כמה תלוליות מתקופות גיאולוגיות שונות, שנוצרו מהתחתרות הנחלים הרבים באזור. האתר נסקר בעבר על ידי י' עולמי (תשמ"א:45, אתר 69). במהלך השנים נאספו ממצאים מפני השטח על ידי שלמה מנדל, והם מוצגים כיום במוזיאון המקומי בקיבוץ רמת השופט. בחפירה שנערכה בעבר, במרחק כ-600 מ' מדרום-מזרח לחפירות הנוכחיות, התגלו תשע שכבות יישוב מהתקופות הכלקוליתית, הברונזה התיכונה, הפרסית, הרומית והביזנטית (ינאי 2018).
נחפרו 17 ריבועים ו-10 חצאי ריבועים, הסדורים בשתי שורות (איור 2), וכן שתי תעלות בדיקה, בקצוות הצפוני-מזרחי (2TR) והדרומי-מערבי (1TR) של החפירה. נחשפו שרידי יישוב מהתקופות הכלקוליתית הקדומה (תרבות ואדי רבה; שכבה III) והכלקוליתית המאוחרת (התרבות הע'סולית; שכבה II) וקברים מתקופת הברונזה התיכונה 2א' (שכבה I). מעל שכבות אלה התגלה מילוי של אדמה חקלאית ופסולת מודרנית, הכולל חרסים קטנים ושחוקים מהתקופות הכלקוליתית הקדומה עד הרומית המאוחרת.
 
שכבה III. נחשפו שרידי יישוב גדול (ריבועים 10A–20A, 1B–36B; מעל 200 מ' אורך), ובהם קירות ומגוון מתקנים; שרידי מבנים נחשפו בעיקר בריבועים 15A–20A, 11B–36B. קירות המבנים נבנו משני פנים של אבני שדה בינוניות והשתמרו לגובה אחיד; נראה כי אלה הם יסודות של קירות שנבנו מלבני בוץ צרופות ולא השתמרו. במרכז שטח החפירה ובדרומו נחשפו מתקנים חצובים בסלע ובנויים. בריבועים אלה התגלה מכלול הצור, הכולל חומר גלם, פסולת תעשייה, גרעינים וכלי צור, המעידים על קיומה של תעשיית כלי צור מקומית.
 
שכבה II. נחשפו שרידים בנויים וממצאים, ובהם כלי חרס (איור 3), משקולות פלך מחרס ואבן, כלי שחיקה מבזלת, כלי צור ועצמות בעלי חיים. שרידי היישוב נתגלו בעיקר במרכז שטח החפירה, בריבועים 13A–16A, 13B–16B. בחלקו המערבי של שטח החפירה נחשפו שרידי מבנה, ובהם קירות איתנים (0.8 מ' רוחב, 1 מ' גובה השתמרות) ומפלסים של אבני גוויל קטנות הניגשים אל הקירות ושימשו כנראה תשתית לרצפה. המבנה הושתת על מפלס של אדמת סחף (0.3–0.4 מ' עובי), ובה אבני גוויל קטנות, חלוקי נחל, כמות רבה של חרסים קטנים ושחוקים וכלי צור.
 
שכבה I. בתקופת הב"ת 2א' הוסב האזור לשמש לקבורה. בשטח החפירה התגלו שישה קברים פזורים: ארבעה מהם נכרו ונבנו לתוך שרידים בנויים של היישוב מהתקופה הכלקוליתית, ושניים מהם נחפרו אל תוך הצטברות אדמה שכיסתה את היישוב הקדום (איור 4). שלושה מן הקברים הבנויים נמצאו חתומים בלוחות אבן, ואילו הקבר הבנוי הרביעי נמצא שדוד, ללא כיסוי וכמעט ללא ממצא. בשלושת הקברים החתומים נתגלו עצמות אדם מסודרות בערמה בחלקו המזרחי של הקבר ולצדן כלי נשק מברונזה; בחלק המערבי של הקברים נמצאו כלי חרס רבים וכן עצמות בעלי חיים. באחד הקברים החפורים התגלה נקבר בארטיקולציה, ובקבר החפור האחר השתמרו רק גולגולת, כמה צלעות, חלק מזרוע ופגיון ברונזה.
מאחר שקברים דומים נחשפו בחפירתו של ינאי (600 מ' ממזרח; ינאי 2018) אפשר להניח שבמקום שכן בית קברות רחב ממדים בתקופת הב"ת 2א'.