1. תפזורת צור בשדה (כ-9.5 דונם) באתר פרהיסטורי המתוארך לתקופות הפליאוליתית התיכונה והניאוליתית הקדם-קרמית. נמצאו גם חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.

2. המשך אתר 1. תפזורת צפופה של צור בשדה (כ-8.5 דונם). רוב פריטי הצור סותתו מגושים טבעיים שמקורם בקרבת מקום. רובם נתזים, אך נמצאו גם גרעינים ומעט כלים. האתר מתוארך על פי כלי הצור לתקופה הכלקוליתית.באתר גם חרסים מהתקופות הברונזה, הברזל והרומית.
3. חציבה בסלע גיר. על פני השטח אפשר להבחין בקטע חצוב )1 מ' אורך), אך נראה כי החציבה נמשכת מזרחה.
4. ערמה של אבנים בינוניות–גדולות, חלקן מסותתות: שרידי מבנה הרוס או ערמת סיקול.
5. שרידי מבנה שחלקו התחתון חצוב בסלע וחלקו העליון בנוי אבני גיר בינוניות (איור 2).
6. תפזורת של צור וחרסים בשדה (כ-7 דונם; איור 3) באתר פרהיסטורי שבשולי אתר עין ציפורי. נמצאו כלי צור רבים, שבולטים בהם להבי מגל גיאומטריים, האופייניים לתעשיות הצור של תקופות הברונזה המאוחרת והברזל. נמצאו גם אבני שחיקה מבזלת וחרסים ממגוון תקופות, ובהן תקופות הברונזה הקדומה 2 והרומית.
7. בור מים (8×8 מ'; איור 4) מדופן בשכבת בטון המכסה אבני גיר קדומות.
8. חציבות בסלע הגיר וערמות סיקול במגוון גדלים, הפזורים בשטח (כ-2.5 דונם) הצמוד לכביש הגישה לגן לאומי ציפורי.
9. תפזורת צור דלילה בשדה (כ-9.5 דונם), שעיקרה גרעיני צור מגולגלים ושחוקים ונתזים גדולים ודקים. לרובם פטינה חומה בהירה, וקצותיהם שבורים ומעידים על גלגול ושחיקה. נמצאו נתזים אחדים מטיפוס לבלואה, האופייניים לתעשייה המוסטרית, השכיחה בתקופה הפליאוליתית התיכונה.
10. תפזורת צור וחרסים. על הגדה הדרומית של האפיק המוביל לנחל ציפורי, בתוך מטע של עצי רימון, נמצאו פזורים על פני השטח (כ-5.5 דונם)שברי צור בצפיפות של למעלה מ-50 למ"ר. באתר אפשר לזהות שתי תעשיות צור: הראשונה מיוצגת בגרעינים ונתזים גדולים עם פטינה חומה בהירה, ולעתים כפולה, ומתוארכת לתקופות הפליאוליתית התחתונה והתיכונה; השנייה עשויה על צור טרי שצבעו חום כהה, וכוללת גרעיני להבים, נתזים, להבי מגל, גרזנים ופסולת גרעינים. על פי להבי המגל נראה שיש לתארכה לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. כמו כן פזורים על פני השטח חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.
11. תפזורת צור בשדה (כ-42.5 דונם; איור 5) באתר פרהיסטורי, שבמזרחו עצי זית. האתר צמוד לכביש 79, והוא כנראה המשכו של אתר גבעת רבי (צפון-מזרח). באתר נמצאו פריטים הנושאים פטינה כפולה בצבע צהבהב-כתום, ובהם אבני יד וגרעיני לבלואה, וכן פריטים רבים טריים יותר בצבעי חום ואפור בהיר ('צור הסוללים'). תעשיית הצור שייכת כנראה לתרבות האשלית המאוחרת, המתאפיינת באבני יד קטנות מחודדות או בעלות מתאר דיסקואידלי, וכן באבני יד שהוכנו על נתזים מוארכים, רובם בשלבי הכנה. בתפזורת הצור נמצאו גם נתזי לבלואה רבים. הכלים מתארכים את האתר לסוף התקופה הפליאוליתית התחתונה.
12. מבנה מלבני  בפסגת הגבעה (5×10 מ'; איור 6), הבנוי מאבני גיר גדולות ומסותתות. בסביבתו חרסים רבים מהתקופה הרומית.
13. חציבה קטנה בסלע גיר.
14. קיר אבן בציר צפון–דרום (כ-70 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב), הבנוי משתי שורות אבני שדה בינוניות וביניהן מילוי אבנים קטנות.
15. תפזורת צור דלילה בשדה על פני שטח גדול למדי (כ-9.5 דונם) ממערב לקיר האבן באתר 14 ולאפיק המוביל לנחל ציפורי ממזרח. רוב פריטי הצור בתפזורת מגולגלים ושחוקים, ועל חלקם סימנים שנוצרו מחריש. על פריטי הצור פטינה חומה. הכלים שזוהו מתארכים את התפזורת לתקופה הפליאוליתית התיכונה.
16. תפזורת צור בשדה (כ-25 דונם) באתר פרהיסטורי, כנראה המשך אתר גבעת רבי מזרח. הפריטים כוללים את רוב מרכיבי התעשייה, כגון שבבים, נתזים, להבים וכלים, המתוארכים לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית.
17. קיר טרסה בציר צפון–דרום (כ-50 מ' אורך; איור 7), הבנוי שתי שורות של אבני שדה גדולות וביניהן אבנים קטנות. חלק מאבני הקיר הן אבני בנייה בשימוש משני, ובהן אבן משקוף.
18. תפזורת צור בינוני בשדה (כ-9.5 דונם) באתר פרהיסטורי. הפיזור הוא לאורך רצועה אורכית שכיוונה צפון–דרום. חלק מפריטי הצור מגולגלים, אך יש גם שברי צור טריים. תעשיית הצור נתזית, והכלים עשויים לפי המסורת המוסטרית. נמצאו גם חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.
19. חציבות אחדות בסלע גיר המפוזרות ברצועה (כ-16 דונם) במדרון הלא מעובד בין כביש הגישה לגן לאומי ציפורי לבין השדות החרושים. בשטח נמצאו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.
20. תפזורת צור בינונית בשדה מעובד (כ-22 דונם), ובה נתזים רבים. צפיפותם גבוהה יותר בשולי השדה, כנראה בשל החריש. תעשיית הצור נתזית, והכלים עשויים לפי המסורת המוסטרית.
 
 

 
Ekshtain R., Barzilai O., Milevski I and Ullman M. 2012. Giv‘at Rabi East: a New Middle Paleolithic Knapping Site in the Lower Galilee (Israel). Paleorient 37(2):107–122.