נסקרו תשעה אתרים (1–9; איור 1):

1. נ"צ 175892/578737 (איור 2). מבנה מאבני שדה לא מסותתות (8×10 מ'), כנראה שומרה גדולה.
2. נ"צ 175892/578880 (איור 3). מדרגה חקלאית מאבני שדה שהשתמרה לגובה שני נדבכים.
3. נ"צ 175432/580092 (איור 4). בור מים חצוב במדרגת סלע קירטון, פתחו עגול (1.2 מ' קוטר) ועל דופנותיו סימני משיכות חבל.
4, 5. נ"צ 177146/577146 (איורים 5, 6). גלי אבנים מאבני שדה קטנות ובינוניות על רכס גבוה, אולי ערמות סיקול או קברים (3×5 מ').
6. נ"צ 177393/577781 (איור 7). מבנה עם חצר על פסגת גבעה המשקיפה דרומה על נחל עשן וצפונה על אחד מיובליו. בשטח מבנה (5×10 מ') שלו לפחות שני חדרים ובמזרחו חצר פתוחה (20×10 מ').
7, 8. נ"צ 177515/578002 (איורים 8, 9). שני מבני שומרה מאבני שדה לא מסותתות שלהם חדר אחד.
9. נ"צ 177364/577855 (איור 10). מבנה שלו לפחות שלושה חדרים. קירותיו השתמרו לגובה עד חמישה נדבכים. המבנה נחפר בעבר על ידי י' באומגרטן (חדשות ארכיאולוגיות 117).
 
האתרים שנסקרו היו כנראה חלק מהמערך החקלאי של היישוב חורבת כרכור עילית בתקופה הביזנטית.
 
 

 
Figueras, P. 2004. Horvat Karkur 'Illit: A Byzantine Cemetery Church in the Northern Negev: Final Report of the Excavations 1989–1995. Be’er Sheva.