החפירה נערכה במדרון המזרחי של השלוחה שעליה שוכנת ח'ירבת אום א-ד'יאב, סמוך לאוכף שנמשכים ממנו שני גאיות, האחד לצפון לנחל זנוח והשני לדרום לנחל סנסן. המדרון מתאפיין במחשופי סלע רבים ובכיסי קרקע מעטים ורדודים. נפתחו שלושה שטחי חפירה (AC; איור 2), ונתגלו כמה כלי צור אד הוק ופסולת סיתות, המעידים על הפקת פריטי צור וקוורציט מבולבוסים בינוניים וקטנים שנכרו ונאספו במקום. כן נחשפו ספלולים חצובים במשטחי סלע ומדרגת עיבוד חקלאית מאוחרת. האזור שבין שטח B לשטח A הופרע בעבודה של כלי מכני טרם החפירה.

במדרון השלוחה תועדו בעבר פזורת צור, לרבות פריטי צור מהתקופה הניאוליתית, וסימנים לחציבת צור (רישיון מס' 2014/522-S). בחפירות שנערכו בקרבת מקום נחשפו מחצבות, גת, בור מים, חציבות בסלע, קבר, דרך ומתקנים חקלאיים (גרינולד 2017).
 
שטח A. נפתחו שלושה ריבועי חפירה לרגלי מחשוף סלע משופע, שעוד קודם לחפירה זוהו בו סימני חציבה והתזה של בולבוסי צור בינוניים וקטנים (איור 3). במעלה המדרון גבוה ממחשוף הסלע תועדו שני ספלולים (איור 4), שנחצבו בגוש סלע. לרגלי מחשוף הסלע הובחנו על פני השטח שרידי קיר (107W) שנבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. בחפירת הקיר התברר כי זהו קיר טרסה, שנבנה מאבני שדה והשתמרותו גרועה. אל הקיר ניגשו ממערב מילויי אדמה מכוונים, האופייניים לטרסות חקלאיות באזור (איור 5). בבסיס מילויי האדמה התגלתה שכבת אבנים (109L), שהכילה פריטי צור אחדים וחרסים שחוקים לא אינדקטיביים. רוב פריטי הצור הופקו מחומר גלם מקומי, והם כוללים גרעיני נתזים (איור 2:6) ונתזים, וכן גרעין להבים (איור 3:6) ולהבים. כן נמצא פריט אחד שהופק מחומר גלם זר: גרעין לבלואה (איור 1:6) הנושא פטינה השונה מזו של הפריטים שהופקו מחומר גלם מקומי.
 
שטח B (איור 7). נפתחו שני ריבועי חפירה צמודים זה לזה במשטח סלע לרגלי המדרון. בראש משטח הסלע התגלו שלושה ספלולים, ועל פני המשטח זוהו שלושה אופקים של בולבוסי צור בינוניים וקטנים. בחלקו התחתון של שטח החפירה התגלו פריטי צור אחדים שהופקו מחומר גלם מקומי, ובהם גרעינים ותוצרת של תעשיית להבים. כן התגלו כמה חרסים שחוקים.
 
שטח C (איור 8). נפתחו שני ריבועי חפירה (4E, 4H) במחשוף סלע שבו נראו בולבוסי צור גדולים; על פני השטח זוהו פריטי צור. בריבוע 4E נתגלו כמה פריטי צור שהופקו מחומר גלם מקומי, ובהם גרעיני נתזים. בריבוע 4H נמצאו פריטי צור מעטים. בשני הריבועים נמצאו חרסים שחוקים. בריבוע נוסף בשטח (3D) נלקחה דגימת סלע קוורציט מבולבוס לצורך השוואה לממצאי חפירות אחרות.
 
סימני החציבה הברורים במשטחי הסלע ובולבוסי הצור הנושאים סימני התזה מעידים כי באתר נכרו בולבוסי צור וקוורציט בתקופות הקדומות, וכי בולבוסי הצור שימשו לתעשיית כלי צור. עם זאת, פריטי הצור שנתגלו בחפירה מעטים: כמה כלי אד הוק, ובהם מגרד, גרעיני נתזים ולהבים, שבר של מקבת צור אחת ופסולת סיתות מעטה, הכוללת נתזים ולהבים אחדים והתזת חידוש של גרעין להבים. אפשר שהסיבות לממצא המועט הן גודלם הקטן יחסית של הבולבוסים ומיעוט משטחי סלע אופקיים וכיסי קרקע שבהם עשויים להצטבר פריטים. פריט הצור האינדיקטיבי היחיד שנמצא בחפירה הוא גרעין הלבלואה, אך כיוון שהוא נמצא במילוי אדמה בטרסה ומקורו בחומר גלם שאינו מקומי אין הוא תורם לתיארוך פעילות החציבה במקום. החרסים השחוקים שהתגלו בחפירה אינם מסייעים בתיארוך החציבה באתר, וברור בתכלית שאין הם קשורים אליה. זמנם של החרסים למן תקופת הברזל ועד לתקופה העות'מאנית — התקופות שלהן יוחסו השרידים שנחשפו בחפירות באתרים בסביבה. הממצאים מהחפירה מלמדים כי האתר היה מוכר כמקור לצור מקומי, לפחות למן התקופה הכלקוליתית. אולם נראה שאתר חציבה זה שימש מקור אד הוק ולא מקור מרכזי לחציבה קהילתית מרוכזת, דוגמת אתרים שנתגלו באזור מודיעין, שפלת ההר והגליל.