נחשפה מחצבה (101L; 2 × 17 מ', 1.3 מ' עומק; איורים 2–6) המשתרעת ברצועה צרה בציר צפון–דרום. במחצבה נחצבו אבני בנייה שנועדו כנראה לבניית קברים כמוהם התגלו בקרבת מקום. מחצבות נוספות שהתגלו בשכונת סנהדרייה מלמדות כנראה כי המחצבה הייתה גדולה יותר מהקטע שנחשף בחפירה. הממצא הקרמי שנתגלה במהלך החפירה אינו מאפשר תיארוך. עם זאת, לאור ממצאי חפירות ממחצבות וקברים שהתגלו בעבר בקרבת מקום (קלונר תשס"ב: אתרים 142–146, 218–231; בר-נתן 2008; פינקלשטיין 2009; סולימני 2016), אפשר להניח כי זמנה בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.