כתב העת חדשות ארכיאולוגיות, היוצא לאור בדפוס מאז שנת 1961, נועד לפרסום דיווחים ראשוניים על החפירות והסקרים הארכיאולוגיים הנערכים בארץ, וכן לפרסום דוחות סופיים של חפירות וסקרים מצומצמים. כמו כן מתפרסמים בו דוחות על ממצאים ארכיאולוגיים שתועדו בעת עבודות פיקוח. המאמרים בחדשות ארכיאולוגיות מתפרסמים בעברית ובאנגלית. מאמרים המוגשים בעברית מתורגמים לאנגלית ולהיפך.
  

המהדורה הדיגיטלית של כתב העת חדשות ארכיאולוגיות (www.hadashot-esi.org.il) היא הפרסום המדעי הראשון מסוגו היוצא לאור בארץ. הגיליון הראשון (מס' 116, שנת 2004) מקביל לחוברת המודפסת מס' 116. משנת 2005 (חוברת מס' 117) הופסקה הדפסת החוברות והגישה לחומר המתפרסם היא באמצעות האינטרנט בלבד.

 
משנת 2013 מפורסמים דוחות רחבי היקף בנפרד ב'דוחות מורחבים' שבסרגל הכלים ועם זאת הם משויכים גם לרצף הדוחות שבגיליון שנת הפרסום שלהם.
 
המהדורה הדיגיטלית היא מאגר מידע בלתי מוגבל של דוחות חפירה, מלווים באיורים: תצלומים, תוכניות ולוחות. את המאמרים אפשר לאתר באמצעות מנגנוני החיפוש ו/או בעזרת המפה האינטראקטיבית. אפשר להדפיס את תוצאות החיפוש.
 
 
המאמרים בכתב העת הדיגיטלי ערוכים במתכונת שהיתה מקובלת עד כה (ר' הנחיות למחברים). הם מוזנים לאתר מיד עם סיום מלאכת העריכה והתרגום, והם משויכים לגיליון לפי שנת הפרסום (מס' גיליון = שנת פרסום). הודעה על פרסומים חדשים שמוזנים לאתר תופיע בדף הבית של אתר האינטרנט ותעודכן מדי חודש. את המאמרים, כולל האיורים, אפשר להדפיס מתוך האתר לנוחיות הקוראים ולשימושם האישי בלבד.
 

 

מערכת כתב העת

 
מנהל תחום פרסומים
ד"ר צבי גרינהוט –  zvi@israntique.org.il
 
עורכת כתב העת ומפיקתו
דפנה תובל-מרקס – dafnat@israntique.org.il 
 
עורכת כתב העת באנגלית והפקת מאמרי חדשות מורחבים
ד"ר דפנה שטראוס-דורון –  dafnah@israntique.org.il
 
עריכה בעברית
ענבל בצלאל-פיסצקי
ד"ר יעל רותם
גלית סמאורה-כהן
דר' נוי שמש
 
עריכה באנגלית
ד"ר ליאור ויסברוד
ד"ר פאולה רות צאייק
 
ריכוז מערכת
מיכל שמואל – shemuel@israntique.org.il
 
הכנת איורים
אירנה ברין – rinab@israntique.org.il
 
עורכת הסדרה בעבר
חנה הירשפלד (2004–2020)