בחפירה הנוכחית הוסר חתך העפר שנותר מעונת 1970 והחדר נחשף למלוא אורכו. מתחת לחתך התגלה הקיר הצפוני של החדר ובו סף בנוי מאבן של פתח אל החדר הסמוך. בפינת החדר נחשף טבון עשוי טין בצבע כהה. חתך העפר הכיל אבני בנייה, שרידי עץ שרוף וממצאים אחדים, בהם כמה כלי אבן שלמים (איור 1).