למערה חדר מלבני (2.25x3.10 מ', 2.3 מ' גובה; איור 1). בדפנות הצפונית והמזרחית נחצבו מקמרים ובהם שקתות הנתחמות במעקה. המקמר הצפוני (0.2x0.8 מ', 1 מ' גובה) נחפר עד לגובה תחילת השוקת. תקרת המקמר המזרחי נחצבה בנטייה חזקה כלפי דרום וצורת השוקת טרפזית (1.9 מ' אורך, 0.75 מ' רוחב בקצה הצפוני, 0.60 מ' רוחב בקצה הדרומי, 1.9 מ' גובה מרצפת השוקת). מתחת לפסולת הבנייה שמלאה את המערה מהתקרה ועד לגובה השקתות נתגלתה הצטברות קדומה. בתוכה, צמוד לדופן המשכב המזרחי, נחפר ריבוע בדיקה (0.5x0.5 מ'). ההצטברות כללה עצמות בעלי חיים ועצמות אדם מרוסקות.  

 

המערה נמצאת במרכזו של אזור נרחב, המשתרע ממרכז נתניה בדרום ועד כפר ויתקין בצפון ושימש לקבורה בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. בחפירות שנערכו בתקופת המנדט נחפרו כמה קברים על ידי פ' ברגר ובאזור כפר ויתקין נחפרו קברים על ידי י' פורת וי' לוי (עתיקות 22:*29-*42). בקברים חצובים ברכס הכורכר שנחפרו על ידי א' ואן-דן ברינק בצפון נתניה נתגלו ארונות קבורה האופייניים לאזור שבין רכס הכורכר בנתניה להרי שכם (ר' חדשות ארכיאולוגיות 112: 70-69).