שכבה III. נתגלו שני קירות (W11 - רוחב 0.44 מ', W13 - רוחב 0.5 מ') בנויים מאבני גיר מסותתות. אל הקירות ניגשת רצפה בנויה מאבנים מסותתות, חלקן בשימוש משני. על הרצפה נתגלתה אבן כורכר עגולה, כנראה אבן בליסטרה. הממצא כלל מעט שברי זכוכית לא  אינדיקטיביים, בסיס ושלוש שפות של קערות ממשפחת LRW (איור 2) וכן כמות קטנה של צדפים וקונכיות של חילזון הארגמן.

 

שכבה II. נחשף קיר (W10; רוחב 0.65 מ') בנוי מאבני גיר מסותתות. אל הקיר ניגשת ממערב רצפה עשויה מעפר מהודק ואבנים קטנות שמכסה את רצפת האבן משכבה III. הממצא כלל שבעה שברי גוף של סירי בישול ושתי ידיות של קנקני אגירה, כנראה מן התקופה הביזנטית.

 

שכבה I. נתגלה קיר (W12; רוחב 0.35 מ') בנוי מאבני גוויל שניגש ממערב אל קיר 10. כדי לבנות את קיר 12 דופן קיר 10 באבני גוויל. על פי הממצא הקרמי שנתגלה במילוי שבין אבני הקיר וכלל עשרה שברי גוף וארבע ידיות של קנקני אגירה, ניתן לתארך את השכבה לתקופה האסלאמית הקדומה (המאה הז' לסה"נ).