נפתח ריבוע חפירה (4 X 4 מ') בשיפולים המערביים של חורבת קסטרה, כ-50 מ' ממערב לחפירות הגדולות שנערכו בעבר באתר (ר' חדשות ארכיאולוגיות 113). שטח החפירה נמצא בשפך נחל נדר על רובד קונגלומרט של חלוקי נחל וסחף המגיע במקומות מסוימים לעובי של כמה מטרים. השרידים הקדומים שבשטח החפירה נפגעו קשה בעבר בעקבות הנחת תשתיות. על פני השטח נתגלו מעט שברי כלי חרס מן התקופות הביזנטית וימי הביניים וכן כמה שברי כלי זכוכית, ככל הנראה מן התקופה הביזנטית ושבר סכין מצור.

           

נתגלו שני קירות (W107 ,W105) היוצרים פינה (איור 1). קיר 105 נבנה מאבני גיר והשתמר לגובה שני נדבכים (0.7 מ'). קיר 107 במצב השתמרות גרוע וניתן לשחזר את התוואי שלו על פי כמה אבנים שנותרו באתרן. פינת הקירות נבנתה מאבני גיר (0.3 X 0.3 X 0.3 מ') מסותתות גס. על סמך כמות גדולה של שברי כלי חרס, בעיקר שברי גוף של קנקנים וסירי בישול, שנתגלתה בתעלות היסוד של הקירות ומתחת לקירות, ניתן לתארך את השרידים לשלהי התקופה הביזנטית.