לצדי הדרך המובילה כיום מכביש רגבים-גבעת נילי לכפר קרע וחוצה את שטח הסקר נסקרו שני מבנים, חציבות ושלוש ערמות סיקול. ייתכן שאלה הם שרידים של הכפר הערבי קניר שננטש בשנת 1948. במקביל לדרך נראו שרידי דרך אחרת בנויה מאבני גוויל שטוחות. נראה כי הדרך שימשה בתקופות העות'מאנית והמנדט הבריטי.

           

בכל שטח הסקר נתגלו פזורות למעלה מ-50 ערמות סיקול מאבני גוויל ואבני צור בלתי מעובדות וכן מדרגות עיבוד. נסקר אתר מרכזי אחד – ח' ברקת (כ-120 X 190 מ') שלא הובחנו בו שרידי בנייה ונלקטו בו שברי כלי חרס מן התקופות הפרסית, הרומית וימי הביניים. מצפון לח' ברקת נסקרו כמה עשרות ערמות סיקול. כ-500 מ' צפונית-מערבית לח' ברקת נתגלה מתחם מרובע עם מגדל ולידו שני קירות הבנויים מאבני גוויל. שברי כלי החרס שלוקטו היו שחוקים מאוד ולא ניתנו לתארוך. בחתכי הבדיקה שנערכו בשטח הסקר לא התגלו ממצאים ארכיאולוגיים.

           

בשתי הגדות של נחל חוטמית נתגלו שלושה מכלולים תת-קרקעיים, אולי מערות. בשלוחה הצפונית של הנחל נסקר קיר של מדרגת עיבוד (כ-180 מ' אורך) שכיוונו צפון-דרום. לידו נסקרו שלוש מדרגות עיבוד קטנות.