נפתחו שני ריבועים (הרשאה מס' 3389-A*; נ"צ — רי"ח 17568/64982; רי"י 12568/14982) לקראת הצבת עמוד מתח גבוה ונתגלה רבע מיתקן עגול הבנוי מלבנים אפורות (0.1 X 0.3 X 0.5 מ'). המיתקן השתמר לגובה של שלושה נדבכים ובתוכו נמצא מילוי של פסולת בת זמננו. את המיתקן תחם מבנה מלבני שממנו השתמרו פינותיו הצפונית-מזרחית  והדרומית-מערבית. קירות המבנה נבנו מאבני כורכר והשתמרו לגובה נדבך אחד. על פי הממצא נראה שהמיתקן והמבנה בני זמננו.  ייתכן שהמיתקן שימש בור ספיגה או באר.