המערה (איור 1) חצובה בסלע גיר קשה. למרות שנפגעה בעבר ניתן לשחזר את תוכניתה על סמך השתמרות טובה של התקרה. בחזית המערה היה חדר מבוא (או חצר) שלא השתמר, המוליך אל חדר קבורה טרפזי (2.85 מ' אורך הדופן הצפונית, 3.10 מ' המזרחית, 3.05 מ' הדרומית) שבמרכזו ניתן לשחזר בור עמידה מרובע. בחדר נחצבו שישה כוכים, שניים בכל דופן, מלבד הדופן המערבית שבמרכזה ניתן לשחזר את הפתח, שלא השתמר. לחמישה כוכים מידות דומות למידותיו של הכוך היחיד שהשתמר בשלמותו בדופן הצפונית (0.75 X 2.45 מ', 0.95 מ' גובה). הכוך המערבי בדופן הדרומית רחב יותר (1.15 מ').

           

על סמך מיקום המערה ותוכניתה ניתן לשייכה לבית הקברות על הר הצופים ששימש בתקופה הרומית הקדומה.