גולני א' וזבנוביץ' ו' תשס"ב. מודיעין. חדשות ארכיאולוגיות 102:113–104.