הגת (איור 1) נמצאת על מדרון דרומי, חלקה הצפוני חצוב בסלע. משטח הדריכה (מרובע, כ-3.80X3.85 מ', כ-15 מ"ר) כוסה בפסיפס לבן גס (2.5X2.5 ס"מ גודל ממוצע של אבן פסיפס). חלקה הצפוני של הרצפה היה מושתת על הסלע וחלקה הדרומי, שממנו שרד מעט, על מילוי. המשטח משופע (0.3 מ' הפרש גובה על פני 6 מ' מהפינה הצפונית לפינה הדרומית) וממערב לו היו שני בורות עגולים – בור שיקוע  ובור איגום ממערבו. דופנות בור השיקוע (0.6 מ' קוטר, כ-0.7 מ' עומק, 0.2 מ"ק נפח) טויחו ורצפתו כוסתה בפסיפס. בור האיגום (2.1 מ' קוטר, 1.4 מ' עומק, כ-4 מ"ק נפח) טויח (0.1 מ' עובי שכבת טיח) וגם רצפתו כוסתה פסיפס שהונח על שכבת מילוי. בצדו המערבי בנוי גרם בן שלוש מדרגות (0.40-0.25 מ' גובה, 0.40-0.25 מ' עומק) שניזוקו. בקצה המזרחי של רצפת בור האיגום וצמוד לדופן הבור נתגלה בור עגול (0.66 מ' קוטר, 0.29 מ' עומק) לא מטויח שנחפר לתוך המילוי שמתחת לפסיפס בור האיגום. בבורות איגום מוכרים שקעים שתפקידם להקל על הוצאת הטיפות האחרונות של התירוש מהבור. ייתכן כי זה היה ייעודו של הבור הקטן או שזו תחילתה של חציבה שלא הגיעה לסיומה.

 

בקרבת הגת ניתן להבחין בגת נוספת ובפתח של מערת קבורה. לגת משטח מרובע ובור איגום עגול שבתקופה מאוחרת נחצב בו בור מים פעמוני.