נחפרו שלושה ריבועים נפרדים (75 מ"ר) בשלוחה שמצפון לתל תנים ובהם נתגלו שרידי יישוב, ככל הנראה חד-שכבתי, המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה 3-2. בריבוע הדרומי נחשף קיר (3.2 מ' אורך) שבשני קצותיו פינות, כנראה חלק מחדר קטן. בריבוע המרכזי נחשפו שרידי קירות נוספים ומיתקן עגול שנבנה מאבנים גדולות. בריבוע הצפוני נמצאו ריצוף חלוקי אבן ושרידי קירות נוספים. שרידים נוספים מן היישוב נראו על פני השטח.

 

 

הממצא הקרמי כלל ברובו שברי כלי חרס ממשפחת הכלים המתכתיים המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 2 ואף 3 (                   Biran A., Ilan D. & Greenberg R. 1996. Dan I, p. 105) וכן מעט שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 1. ממצא כלי צור מעיד כי האתר היה מיושב לפרקים עוד קודם לתקופת הברונזה.