נחפרו שני חצאי ריבועים (2.5 × 5 מ' כל אחד) צמוד לגבול הצפוני של החפירה הקודמת. כ-0.7-0.3 מ' מפני השטח נחשפו ארבע קבורות שלמות באתרן, וקבורה חמישית החורגת מחוץ לגבולות החפירה נחשפה בחלקה. שתיים מהקבורות הונחו בתוך קברי ארגז והשאר הוטמנו ישירות בקרקע ללא מנחות קבורה או חפצים נלווים אחרים. הקבורות שייכות לבית הקברות העות'מאני שנחשף בחפירת א' מוסקו ועל גבי תל תנים הסמוך (ר' חדשות ארכיאולוגיות
115: 2-1).

 

בתאום עם משרד הדתות הסתיימה החפירה לאחר חשיפת הקבורות, מבלי שהקבורות הוזזו ממקומן ומבלי שהחפירה תעמיק אל תוך השכבות הארכיאולוגיות.