לקראת הקמת מרכז מסחרי נחפרו בחודש מרס 1990 ארבע תעלות בדיקה (8-3.5 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב; הרשאה מס' 1755-A*; נ"צ — רי"ח 1905/6515; רי"י 1405/1515 ) בעזרת כלי מכני ובחפירה ידנית. באחת התעלות, בעומק של 2.6 מ', נתגלתה כמות גדולה של שברי כלי חרס המתוארכת, כנראה, לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה וכן מעט עצמות. בעומק של 2.2 מ' נתגלו שרידי בנייה. שאר התעלות נחפרו לעומק של 4 מ' ובשתיים מהן נתגלו מעט שברי כלי חרס.