בעקבות פגיעה בעתיקות בתוואי של כביש חוצה ישראל נפתחו בחודשים יולי-אוגוסט 2001 שלושה ריבועים (הרשאה מס' 3473-A*; נ"צ — רי"ח 18887-900/64439-41; רי"י 13887-900/14439-41), שבהם נתגלו בדלי קירות במצב השתמרות גרוע מאוד והם אינם מתחברים לתוכנית כוללת. הקירות (0.75-0.50 מ' רוחב) בנויים מאבני גוויל שביניהן חומר מליטה אפור והם בני נדבך אחד או יותר. לא נתגלה ממצא קרמי.