מס' סוג חפירה/סקר תיאור
1 גל אבנים נחפר חצי מערבי מעגל (כ-5 מ' קוטר, 7 מ' גובה); בנוי מאבנים קטנות ובינוניות; בתוכו קירות דלים
2 גל אבנים נחפר חצי מערבי סגלגל, גדול (10-9 מ' קוטר); בנוי בעיקר מאבנים קטנות ובינוניות; במרכזו מעגל בנוי מבולדרים שאולי במקור חתם את מיקום האבנים המסוקלות; בחלקו הצפוני-מערבי נתגלה קיר דל
3 גל אבנים נחפר חצי צפוני בנוי מאבנים קטנות ובינוניות (5-4 מ' קוטר); שורה של אבנים בינוניות בחלקו הצפוני-מערבי, אולי חלק מקיר היקפי
4 גדרה חפירה חלקית סביב הקיר בנויה מבולדרים (כ-20 מ' אורך); חלק מהאבנים ניצבות וגובהן כ-1 מ'
5 אגן נוקה חצוב בסלע; סגלגל (מידות פנימיות 0.7 × 1.0 מ', 0.4 מ' עומק) עם שוליים (0.6-0.3 מ'); שימש אולי שוקת
6 ספלול נסקר טבעי
7 קיר נחפרו שני ריבועי בדיקה (1.5 × 2.0 מ') משני עברי הקיר, עד לסלע האם ראשו נראה מעל פני השטח (5.5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב בממוצע); בנייה יבשה של שורת אבנים לא סדורה
8            גל אבנים נחפר שטח בדיקה קטן ממזרח לגל מעגל (5-4 מ' קוטר); בנוי מאבנים קטנות ובינוניות
9 גל אבנים נחפר רבע צפוני-מזרחי של הגל בנוי מאבנים קטנות ובינוניות (כ-4 מ' קוטר)
10 גדרה נסקר כיוון צפון–דרום
11 מצוק סלע טבעי נחפר שטח רבוע מצפון למצוק בהשערה שזוהי חזית מערה מצוק סלע זקוף
12 מדרגת עיבוד נסקר  
13 אבן גדולה נסקר ניצבת; מדרומה אבן נוספת, קטנה יותר; אולי סימן גבול
14 גל אבנים נסקר פרוש על המדרון ומשתפל צפונה
15 גדרה נסקר בנויה מבולדרים גדולים בכיוון צפון–דרום; יוצרת פינה עם קיר 16
16 גדרה נסקר בנויה מבולדרים גדולים בכיוון מזרח–מערב; יוצרת פינה עם קיר 15
17 מדרגת עיבוד נסקר בנויה מאבנים קטנות בכיוון מזרח–מערב
18 מדרגת עיבוד נסקר בנויה מבולדרים; ממשיכה קו מצוק טבעי
19 גל אבנים נסקר נראה כשפוכת אבנים – אבנים הומוגניות ללא עפר ביניהן; אולי ערמת סיקול
20 גל אבנים נסקר בנוי מאבנים בינוניות וגדולות (2 מ' קוטר)
21 גל אבנים נסקר בנוי מאבנים בינוניות וגדולות (2 מ' קוטר)
22 מגרדת עיבוד נסקר בנויה מאבנים קטנות
23 מגרדת עיבוד נסקר בנויה מאבנים גדולות וקטנות
24 גדרה נסקר בנויה מאבנים גדולות; ניגשת אל גדרה 25
25 גדרה נסקר בנויה מאבנים גדולות בניצב למדרון (כ-20 מ')
26 (איור 2) גדרה נסקר בנויה מבולדרים (40-30 מ' אורך)
27 קיר נסקר בנוי מבולדרים; מדרגת עיבוד?
28 קיר  נסקר בנוי מאבנים קטנות
29 (איור 3) בור נוקה חצוב במשטח סלע (0.5-0.4 מ' קוטר); אולי טבעי
30 ספלול נוקה סגלגל (0.5 × 1.0 מ', 0.3 מ' עומק); קרקעיתו שטוחה ובמרכזה שקע; אולי טבעי
31 (איור 4) קיר נסקר בנוי מבולדרים
32 קיר תוחם נסקר מתעגל; בנוי מבולדרים; משתלב בדרומו עם סלע האם
33 (איור 5) גל אבנים נחפר חצי צפוני מעגל (8 מ' קוטר); בנוי מאבנים בינוניות וקטנות, תחום בצפונו בכמה אבנים גדולות                 
34 גת? נוקתה; נחפרה הפינה הדרומית-מערבית עד לסלע שטח רבוע תחום במצוקי סלע טבעיים
35 גל אבנים נסקר בנוי מאבנים קטנות בתחומי קיר 32
36 קיר נסקר בנוי מארבעה בולדרים; ניגש אל קיר 32
37 קיר נסקר בנוי מאבנים קטנות ובינוניות על מצוק
38 ספלול נסקר ספלול טבעי
39 קיר נסקר בנוי מאבנים קטנות; מקביל לקיר 42
40 גל אבנים נסקר קטן
41 (איור 6) ספלול נוקה מעגל; קרקעיתו שטוחה ובמרכזה שקע חרוטי; טבעי
42 קיר נחפרו ריבועים משני צדיו בנוי מאבנים רבועות (4-3 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב)

המיתקנים שנסקרו נחלקים לשלושה סוגים: קירות, גלי אבנים וספלולים. כן נתגלה אגן חצוב (מס' 5). הקירות נחלקים לשלושה טיפוסים: א. מדרגות עיבוד הבנויות בדרך כלל מעל מתלול סלע טבעי. הפן החיצוני בנוי טוב יותר מהפן הפנימי שתומך את הקרקע הנערמת על מדרגת הסלע. הבנייה מאבנים בגדלים שונים, ללא חומר מלכד. ב. גדרות, הבנויות לאורך קווי גובה ובניצב להם וכך תוחמות חלקות חקלאיות. אורכן מגיע ל-30 מ' ואף יותר והן בנויות בדרך כלל מבולדרים גדולים מאוד המרוחקים מעט זה מזה. ג. קירות הבנויים משורה של אבני שדה בינוניות המונחות זו לצד זו ללא חומר מלכד. פן אחד בנוי טוב יותר מהשני. ייתכן שקירות אלה תחמו דרך.

 

שנים עשר גלים קטנים וגדולים של אבנים תועדו על פני הגבעה. הם בנויים מאבנים קטנות ובינוניות ושכבת האבנים העליונה מכוסה בצמדה אפורה. הקירות שנתגלו בתוך כמה מהם נועדו כנראה לתמוך באבנים שסוקלו למטרות חקלאיות. בתוך גל מס' 1 נתגלתה כמות קטנה של שברי כלי חרס שאינם ניתנים לתיארוך.

 

ממצא צור. על פני השטח ובחלק מהחפירות נתגלו כלים ונתזים מצור מישאש. הממצא כלל 48 פריטים שמחציתם נתזים, שניים מהם להבים, והשאר גושים ושבבים. תשעה מן הפריטים הם כלים: ארבעה נתזים משובררים, נקר אחד, שתי שקערוריות, מקדח אחד ולהב מגל אחד. מביניהם ראויים לציון להב מגל רחב (איור 7: 1) שלו גב זקוף וקצה פעיל עם ברק שימוש, ומקדח עשוי על להב (איור 7: 2), שחודו מעוצב בשברור חצי זקוף. כלים אלו אופייניים למכלולי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א'.

 

ממצא קרמי. הממצא הקרמי מכל שטחי החפירה דל מאוד וכולל כ-40 שברי גוף קטנים ללא צילוע של כלי חרס, שני שברי ידיות של סירי בישול ושבר ידית קנקן. השברים עשויים ברובם טין כתום-ורדרד, עם גריסים לבנים וכהים.