פני השטח של המשקולת (22 מ"מ אורך, 9 מ"מ רוחב, 8 מ"מ גובה מרבי, 4.19 גרם, איור 1) שחוקים מעט וניכרות עליהם פגימות קטנות.

 

צורת הגרגר קלסית למשקולות עתיקות. מקורה של המשקולת במסופוטמיה, אך היא נפוצה באזורים רבים כולל עבר הירדן באלף השני ובאלף הראשון לפסה"נ. רוב המשקולות מטיפוס זה אינו נושא כתובות ונראה כי הן השתייכו לכמה מערכות משקל. המשקולת מציינת כנראה חצי-שקל מסופוטמי (בן 8.4 גרם לערך). משקולת דומה מאוד נמצאה בחופי פלמחים בצלילה שערכו גלילי ושרביט בשנת 1989 – חלק ממכלול של קבוצת משקולות דומות שמקורן אולי בספינה טרופה (4.1855 גרם, מס' רישום 50/78, הרשאה מס' 1637, טרם פורסם, מידע בעל פה מא' גלילי).