שטח A

השטח, בחלקו המערבי של האתר, סמוך לדרך עפר החוצה אותו ממערב למזרח (איור 1). נפתח ריבוע גדול שנתגלו בו, מתחת לפני השטח, שרידים רדודים של מפלס יישוב שנפגע מאוד מסחף, ואשר נמצא על גבי שכבה סטרילית של אדמה חרסיתית עם נתזי אבן. שכבת היישוב כללה כמה בורות מלאים באבנים, שרידים ארכיטקטוניים סחופים ומפלסי חיים שניזוקו קשות מהפרעות מודרניות (איור 2). אחד הבורות הכיל שלוש קבורות ראשוניות של בוגרים שהונחו זה לצד זה. הקבורה המערבית של זכר בתנוחה מקופלת, מונח על צדו וראשו בצד דרום-מערב; לצדו פרט נוסף שמינו לא הוגדר המונח על גבו בכיוון דומה וזכר נוסף, אף הוא מונח על גבו, אך ראשו בצד צפון-מערב. הקבורות לא הכילו ממצאים הניתנים לתיארוך.

 

סמוך לקבורות נתגלה מבנה קבורה רבוע מאבן (3X3 מ') שקוע באדמה (1.5 מ' עומק). בשלב השימוש  הראשון הוא כלל בור עמוק חפור לתוך החמרה הסטרילית אשר דופן בארבעה קירות. הגישה לחדר הקבורה היתה דרך בור עגול למחצה, שהוליך לכניסה בקיר המערבי של החדר, אשר נמצאה חסומה באבנים גדולות (איור 3). לא נמצאו שרידים של לוחות אבן בתוך הקבר וניתן לשער שהקירוי היה מקורות עץ ואדמה. מנחות הקבורה היו מרוכזות לאורך צדי המבנה ונראה שהופרעו בחלקן (איור 4). שני קנקני אגירה ללא צוואר, מהם אחד עם פכית דלייה בתוכו, היו משני עברי הכניסה. העצמות לא נמצאו בארטיקולציה ונראה כי רבים מכלי החרס הוזזו ממקומם. מכלול הקבר כלל לפחות עשרים וחמישה כלים לצד חרוזי אמטיסט וקריסטל שקוף, ושרידים אוסטיאולוגיים של לפחות חמישה פרטים בני גילים שונים.

 

בשלב מאוחר נבנה קיר מחיצה בתוך מבנה הקבר, הישר על גבי מנחות הקבורה משלב השימוש הראשון. קיר זה יצר תא (2 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב), שבו הונחה קבורה ראשונית של זכר צעיר בתנוחה מכווצת, נוטה על צדו הימני וראשו לכיוון צפון-מזרח (איור 5). לרגלי הנפטר הוצב במאונך קנקן חסר צוואר ובתוכו פכית דלייה. פכית אחרת נמצאה ליד הבטן. שתי חרפושיות פאיאנס שעליהן דגמים גיאומטריים נמצאו מתחת לקבורה, אך אין וודאות לאיזה משלבי הקבורה יש לייחסן. ניתן לתארך את הממצא הקרמי העשיר המיוחס לשני שלבי הקבורה לתקופת הב"ת 2א.

 

שטח B

נפתח ריבוע בצדו הצפוני של התל, קרוב לסוללה הצפונית (איור 1). השרידים הארכיאולוגיים היו מכוסים ברובד (1.5 מ' עובי) של אלוביום כבד. הובחנו שני שלבים ארכיטקטוניים המתוארכים לתקופת הב"ת 2א (איור 6).

 

השלב הקדום (2) נחפר רק בחלקו וכלל שני קירות הבנויים משורה אחת של אבני שדה גדולות ולצדם מפלס של אדמה מהודקת. רווח של מטר אחד בין הקירות עשוי להצביע על פתח. בשלב הבא (1) יצרו שני קירות (0.9 מ' רוחב כל אחד), שהשתמרו לגובה שלושה נדבכים, פינה של מבנה גדול (איור 7). שרידי השלב הקדום היו מכוסים במילוי בנייה שנחתם באדמה בצבע אפור-לבן (5 ס"מ עובי). מחוץ למבנה נחשף קטע קטן של ריצוף אבנים. מפלס של אדמה מהודקת הובחן בין הקירות של השלב המאוחר, בעוד שני הנדבכים התחתונים של קירות אלה שימשו יסודות תת-קרקעיים של מבנה מסיבי זה, החודרים עמוק לתוך שרידי השלב הקדום.